Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Struktura organizacyjna Instytutu

 

 

INSTYTUTEM PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP KIERUJE ZARZĄD W SKŁADZIE

ZOFIA SOBOLEWSKA - MELLIBRUDA

Dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, dyrektor, superwizor i nauczyciel psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii. Pracuje w podejściu integracyjnym. Certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany trener i superwizor treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor psychoterapii uzależnień PARPA. Kieruje zespołem Studium Terapii Uzależnień, prowadzi szkolenia i superwizje dla psychoterapeutów.

DOROTA BREWIŃSKA

Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor w podejściu integracyjnym. Opiekun i koordynator Centrum Szkoleń i Psychoedukacji IPZ. Ukończyła studia w zakresie społecznej psychologii klinicznej oraz uzyskała dyplom psychoterapeuty Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Prowadzi terapię w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia IPZ „Ogród”. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Federacji Psychoterapii.

RENATA DURDA

Kieruje Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ. Certyfikowana specjalistka i superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia", członkini Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

logo-z-napisem-białe