Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Pomaganie wzmacnia!

Pod tym hasłem, w sobotę 20 października 2012 roku na terenie Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie przy ulicy Chodakowskiej, wolontariusze Poradni Telefonicznej Instytutu Psychologii Zdrowia przeprowadzili akcję społeczną promującą idee wolontariatu. Akcja odbyła się w ramach projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu - „Promocja wolontariatu i rozwój oferty prac wolontariackich dla mieszkańców Warszawy”.

pomaganie wzmacnia mini

logo-z-napisem-białe