Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Dorota Brewińska

Dorota Brewińska - fotoPsycholog, psychoterapeuta.
Ukończyła studia w zakresie społecznej psychologii klinicznej oraz uzyskała dyplom psychoterapeuty Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Rozwijała swoje doświadczenie i kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

Pracuje z pacjentami w Ośrodku Ogród IPZ PTP.
Wybór ścieżki integracyjnej pozwala na korzystanie z odpowiednich dla danej osoby narzędzi pomagania. Koncentruje przede wszystkim na przepracowaniu wczesnodziecięcych deprywacji i traum w kierunku odzyskiwania wartościowego i spełniającego kontaktu ze sobą i z innymi.
Praca z parami, grupami terapeutycznymi oraz w indywidualnym kontakcie daje okazję do ważnych spotkań z ludźmi oraz towarzyszenia ich zmianom, które są efektem tych spotkań.

Uzyskała certyfikat psychoterapeuty w nurcie integracyjnym, a po latach pracy, szkoleń również certyfikat superwizora.

Jednym z bardziej istotnych elementów rozwoju jest prowadzenie szkoleń. Od początku istnienia w 2013 r. Studium Pomocy Psychologicznej dla Par była jedną z głównych prowadzących. Razem z całym Zespołem współtworzyła, doskonaliła zakres merytoryczny SPPdP.
Obecnie jest koordynatorem Studium oraz główną prowadzącą na II Poziomie. Prowadzi również superwizje i szkolenia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii. Bierze regularnie udział w konferencjach, gdzie prowadzi wykłady i warsztaty związane przede wszystkim z tematyką DDA i DDD. Od lat współtworzy i współprowadzi Program Rozwoju Osobistego.

Jest zastępcą Dyrektora Instytutu Psychologii Zdrowia oraz Dyrektorem Centrum Szkoleń IPZ PTP oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Federacji Psychoterapii.

Anna Gromińska

Anna Gromińska - fotoPsychoterapeutka (certyfikat psychoterapeuty integracyjnego wydany przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej), terapeutka par, superwizorka aplikantka psychoterapii integracyjnej, trenerka treningu interpersonalnego i warsztatów umiejętności psychospołecznych (rekomendacja II° Polskiego Towarzystwa Psychologicznego).

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń umiejętności miękkich oraz pracy terapeutycznej – indywidualnej i grupowej. Koordynuje Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Absolwentka pedagogiki specjalnej (specjalność: resocjalizacja) w WSP Bydgoszczy oraz Podyplomowego Studium Socjoterapii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła 4,5 letnie podyplomowe szkolenie w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Swoje kwalifikacje w zakresie prowadzenia terapii doskonaliła także w ramach dwuletniego kształcenia w zakresie psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzinnej prowadzonego przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, rocznego Kursu terapii par w Laboratorium Psychoedukacji, zaawansowanego trzystopniowego szkolenia w zakresie prowadzenia terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT) akredytowanego przez ICEEFT w Kanadzie oraz licznych szkoleniach doskonalących umiejętności psychoterapeuty zorganizowanych przez Polski Instytut Ericksonowski, Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej oraz Instytut Terapii Gestalt.

Odbyła staże kliniczne w Klinice Psychiatrii w Bydgoszczy, Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego w Toruniu, Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, w Ośrodku Psychoterapii Ogród Instytutu Psychologii Zdrowia.

Pracuje w nurcie integracyjnym.

Swoją pracę regularnie superwizuje.

Jolanta Hojda

Jola Hojda-fotoCertyfikowana psychoterapeutka, terapeutka par, superwizorka psychoterapii, psycholożka.

Pracuje w podejściu integracyjnym od 2005 roku.

Zajmuje się psychoterapią problemów osobistych, zaburzeń nastroju, lękowych, odżywiania, terapią traumy oraz zaburzeń osobowości. Ważnym obszarem jej pracy jest terapia dla par. Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje psychoterapia osób, które doświadczyły traumatycznych i stresujących zdarzeń w przeszłości m.in. w rodzinach z problemem alkoholowym lub w inny sposób dysfunkcyjnych. Oferuje pomoc w pracy nad samoświadomością i samorozwojem oraz zwiększaniem zdolności do tworzenia satysfakcjonującego życia i doświadczania radości.

Psychologię ukończyła w SWPS na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP oraz SWPS. Nieustająco podnosi swoje kwalifikacje na licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach m.in. z zakresu CBT, Gestalt, terapii par, terapii traum, terapii skoncentrowanej na emocjach (EFT), Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej (ISTPD), seksuologii, psychoterapii tańcem i ruchem (DMP), i in.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Ośrodku Psychoterapii OGRÓD, w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP oraz we własnym ośrodku prywatnym.

Współtworzy i prowadzi szkolenia i warsztaty dla studentów i psychoterapeutów z zakresu psychologii i psychoterapii (m.in. Studium Pomocy Psychologicznej dla Par w IPZ, szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, terapii traumy, traum seksualnych, uzależnień behawioralnych, pracy z osobami z grupy DDA/DDD, interwencji kryzysowej, terapii grupowej i wiele innych.

Przez 11 lat prowadziła zajęcia dla studentów psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS Wieloletnia współpracowniczka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Współpracowniczka Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii IPZ PTP, gdzie prowadzi zajęcia oraz superwizję.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiej Federacji Psychoterapii oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (w którego Zarządzie zasiadała przez 6 lat).

Jola Siechowicz - fotoPsycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PSPI.

„Spotkanie psychoterapeutyczne czy superwizyjne wzmacnia mój szacunek do Drugiego Człowieka. Wzbudza podziw wobec moich Klientów i Superwizantów: za ich odwagę, za otwartość na życiowe zmiany, za zaangażowanie w proces terapeutyczny, za codzienne zmaganie się z trudami życia, za troskę o siebie i bliskie osoby. Spotkanie rozwija moją ciekawość, a zarazem pokorę wobec niepowtarzalności i wyjątkowości napotkanego Człowieka.” JS

Współpracuje z „NZOZ Ogród”, Instytutem Psychologii Zdrowia PTP, Profesjonalną Szkołą Psychoterapii, Studium Pomocy Psychologicznej dla Par, prowadzi również praktykę prywatną. Pracuje w podejściu integracyjnym. Członek PTP oraz PSPI (wchodzi w skład Sądu Koleżeńskiego PSPI, w ramach którego uczestniczyła m.in. w opracowaniu Kodeksu Etycznego).

Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dalsze kształcenie w zakresie psychologii i psychoterapii odbywała w Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, Richmond upon Thames College oraz CityLit w Londynie. Dyplom psychoterapeuty uzyskała kończąc czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Brała udział w wielu warsztatach i kursach ustawicznie dbając o rozwój zawodowy. Jest certyfikowanym psychoterapeutą PSPI i superwizorem PSPI.

Od kilkunastu lat zajmuje się psychoterapią osób dorosłych m.in. z problemami osobistymi, problemami relacyjnymi, trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami osobowości. Ważne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje psychoterapia osób, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń w przeszłości (często dorastających w rodzinach dysfunkcyjnych).

W obrębie powyższych obszarów prowadzi szkolenia i warsztaty dla studentów (współpracowała z SWPS) i psychoterapeutów (PSP IPZ PTP, Fundacja ETOH, SPPdP i in.). Dla praktykujących i/lub szkolących się psychoterapeutów prowadzi superwizje w nurcie integracyjnym.

Przykłady warsztatów, które przygotowywała i prowadziła dla terapeutów i osób szkolących się w psychoterapii:
„Psychoterapia traumy”;
„Strategie pracy nad traumami złożonymi powstałymi w dzieciństwie u DDA/DDD”;
„Strategie pracy psychoterapeutycznej wobec osób doświadczających stanów depresyjnych”;
„Praca psychoterapeutyczna z osobami borderline”;
„Transformacja schematów powodujących problemy Pacjenta – praca na ścieżce rozwijania relacji terapeutycznej”;
„Terapia par: Trudności w związku, wynikające z problemów lękowych jednego lub obojga partnerów”;
„Gniewny związek – strategie pracy”;
„Umiejętność nawiązywania kontaktu i porozumiewania się”;
„Przepracowywanie wpływu doświadczeń z dzieciństwa na pełnienie roli rodzica”.

Iwona Kołodziejczyk

Iwona Kołodziejczyk - fotoPsycholog, psychoterapeuta.
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
Superwizor psychoterapii uzależnień i współuzależnienia.
Certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy.
Wykładowca Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia IPZ w Warszawie.
Praktykuje, pracując terapeutycznie z pacjentami doświadczającymi problemów z obszaru uzależnienia, współuzależnienia, DDA, a także depresji, zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości. Pracuje z osobami dorosłymi, indywidualnie i w terapii par.

Prowadzi praktykę prywatną, współpracując jednocześnie z Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień.

Dominika Kowalczyk-Ptasińska - fotoPedagog (specjalność resocjalizacja), interwent kryzysowy, mediator.
Posiada 16-letnie doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowej i pracy z rodzinami. Prowadzi szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i Punktu Interwencji Kryzysowej. Przewodniczy Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzi zajęcia dla uczestników Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Agnieszka Burzyńska

Agnieszka Burzyńska - fotoPsychoterapeuta.

Dyplom psychoterapeuty uzyskała kończąc czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Ukończyła również Studium Pomocy Psychologicznej dla Par organizowane przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w którym uzyskała CERTYFIKAT Specjalisty w Zakresie Pomocy Psychologicznej dla Par. Pogłębiała swoje zrozumienie istoty terapii biorąc udział w wielu kursach i warsztatach m.in. takich nurtów jak Gestalt, psychoterapia wg metody A. Lowena oraz Porozumienia bez Przemocy. Przez kilka lat pracowała z parami w Ośrodku Ogród IPZ PTP, co umożliwiło jej dołączenie do zespołu szkoleniowego Studium Pomocy Psychologicznej dla Par i kontynuowanie swojego rozwoju w obszarze prowadzenia szkoleń.

Pracuje głównie z parami oraz prowadzi terapię indywidualną w nurcie integracyjnym dla osób dorosłych. W pracy z parami interesuje ją najbardziej sprawdzona empiryczne terapia skoncentrowana na emocjach, która została stworzona przez Sue Johnson w oparciu o teorię więzi wg Johna Bowlby’ego, jak również podejście psychobiologiczne rozwijane przez Stana Tatkina, oparte m.in. na najnowszych badaniach nad mózgiem. Przywrócenie bezpieczeństwa emocjonalnego w relacjach stanowi główny punkt odniesienia w jej pracy. Wierzy, że tak jak największe rany powstają w bliskich związkach, tak związki z innymi ludźmi – jeśli są skierowane na tor bezpiecznego funkcjonowania – mogą te rany uzdrowić.

Marzena Sulkowska

Marzena Sulkowska - fotoOd ponad 20 lat interesuję się zdrowiem psychicznym człowieka. Już w liceum poznawałam tajniki psychologii na profilu psychologiczno-pedagogicznym.
Potem naturalnie studia i specjalizacja Andragogiki (kształcenie, rozwój osobisty i zawodowy dorosłych) na Uniwersytecie Warszawskim. Fascynacja procesem uczenia się człowieka dorosłego zachęciła mnie do pracy w działach szkoleń.

Ciekawość świata i ludzi zaprowadziła mnie też do Stanów Zjednoczonych, gdzie ukończyłam staż w Ośrodku Rehabilitacji dla Osób Niepełnosprawnych Crotched Mountain w stanie New Hempshire (tam dzieci i dorośli dochodzą do siebie po wypadkach).

Następne lata spędziłam w Polsce, podróżując po Europie Centralnej i rozwijając się w obszarach szkoleń pracowników, rozwoju zawodowego, zgodności i etyki.

Równolegle kształciłam się w obszarze psychoterapii indywidualnej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii (PSP) w Instytucie Psychologii Zdrowia (IPZ) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. PSP posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. W IPZ ukończyłam też Studium Pomocy Psychologicznej dla Par.

W 2018 roku w Madrycie na szkoleniu Terapia Par Skoncentrowana na Emocjach (EFT) spotkałam twórczynię tego nurtu – Sue Johnson – i tak zaczęła się moja przygoda z EFT w pracy z parami, ale też w pracy indywidualnej. Skończyłam pełne szkolenie z terapii par w podejściu EFT w 2019 roku.

Na co dzień pracuję w podejściu integracyjnym, aby zapewnić dobór optymalnych strategii i interwencji terapeutycznych do specyfiki problemów pacjentów. Dlatego nadal poszerzam swoją wiedzę poszukując nowych informacji i zgłębiając te obszary, które stanowią podstawy psychoterapii. Moja praca psychoterapeutyczna jest zgodna z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno-Zawodowym Psychologa i Psychoterapeuty oraz poddawana jest stałej superwizji.

Na stałe współpracuję z Ośrodkiem Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” oraz prowadzę praktykę prywatną. Jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Prowadzę psychoterapię w języku polskim i angielskim.

Barbara Czardybon

Barbara Czardybon - fotoDyplomowana psychoterapeutka integracyjna i specjalistka psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji, certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy psychologicznej dla par, terapeutka zaburzeń seksualnych w trakcie Szkoły Terapii Seksualnej w Centrum Terapii Lew-Starowicz, trenerka umiejętności psychospołecznych.

W Instytucie Psychologii Zdrowia PTP ukończyła Profesjonalną Szkołę Psychoterapii im. Jerzego Mellibrudy, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Studium Pomocy Psychologicznej dla Par, Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego. Absolwentka m.in. studiów podyplomowych Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Trener Treningu Interpersonalnego. Uczestniczyła w szkoleniach z pomocy psychologicznej i interwencji systemowych w rodzinie, w szkoleniu doskonalącym umiejętności terapeutów uzależnień w zakresie prowadzenia terapii par i rodzin z problemem alkoholowym i in.

Pracuje w  Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” w Warszawie oraz w ramach praktyki prywatnej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania czyni pracę z personelem medycznym.

Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego.

Wykładała na kilkunastu uczelniach w kraju, m.in. na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, współpracowała z Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej.

Autorka artykułów eksperckich z zakresu psychoterapii indywidualnej i par, publikowanych m.in. w „Świecie Problemów”, „Niebieskiej Linii”.

Sebastian Pluta

Sebastian Pluta - fotoPsycholog, psychoterapeuta integracyjny w tr. szkolenia, certyfikowany terapeuta par (IPZ PTP), certyfikowany superwizor przeciwdziałania przemocy w rodzinie (IPZ PTP), certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej (IPZ PTP), interwent kryzysowy, nauczyciel akademicki. Autor artykułów w obszarze przeciwdziałania przemocy (Niebieska Linia).

Na co dzień pracuje zarówno z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, jak i rodzinami. Szczególną pozycję w ramach realizowanych form wsparcia zajmuje od wielu lat praca z parami. Pracując na ścieżce integracji psychoterapii, kieruje się potrzebą dostosowywania sposobu pracy i metod pomagania do unikatowej indywidualności osoby pacjenta i jego problemów.

Ponadto prowadzi szkolenia, warsztaty, kursy, udziela superwizji grupowej i indywidualnej z obszaru przeciwdziałania przemocy, organizuje i realizuje programy własne, zarówno z poziomu profilaktyki, jak i zajęć korekcyjno-edukacyjnych i terapeutycznych.

Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (PSPI) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP). Na co dzień praktykuje w ramach założonego przez siebie Centrum Rozwoju i Wsparcia© z siedzibą w Brzegu.

end faq


Opieka merytoryczna: Dorota Brewińska
Koordynator Studium: Dorota Brewińska

logo-z-napisem-białe