Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Jolanta Hojda

jolanta_hojdaAbsolwentka Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizacja: interwencje psychoterapeutyczne w praktyce i psychologiczne oddziaływania grupowe.
Odbyła staż zawodowy w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, staż w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Studium Pomocy Psychologicznej), staż kliniczny w ośrodku Psychoterapii „Ogród”, a także szkolenie treningowe dla terapeutów pracujących z DDA oraz trening intrapsychiczny dla terapeutów pracujących z DDA w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Iwona Kołodziejczyk

iwonakolodziejczykPsycholog.
Psychoterapeuta.
Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.
Certyfikowany specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W trakcie uzyskiwania certyfikatu psychoterapeuty PTP.
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła liczne szkolenia specjalistyczne.

Anna Gromińska

anna gromiskaUkończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej, specjalność resocjalizacja WSP w Bydgoszczy, studia podyplomowe z zakresu socjoterapii Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe z zakresu psychoterapii Profesjonalna Szkoła Psychoterapii oraz dwuletni kurs trenerski (AkademiaTerapii i Edukacji Psychologicznej Fundacji Synapsis Warszawa). Posiadam rekomendacje trenerskie I i II° Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikat psychoterapeuty integracyjnego (Instytut Psychologii Zdrowia PTP).

Dorota Brewińska

dorota blewinskaPsycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia  w zakresie społecznej psychologii klinicznej oraz uzyskała dyplom psychoterapeuty Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Pracuje w podejściu integracyjnym pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.
Prowadzi psychoterapie indywidualne i grupowe w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia IPZ „Ogród”. Zajmuje się pracą z dorosłymi osobami  cierpiącymi na  zaburzenia nastroju, lękowe, osobowościowe. Ważne miejsce  w jej pracy zajmują osoby z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Jola Siechowicz

jolanta siechowiczPsycholog i certyfikowany psychoterapeuta. 
Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dalsze kształcenie w zakresie psychologii i psychoterapii odbywała w Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, Richmond upon Thames College oraz CityLit w Londynie. Dyplom psychoterapeuty uzyskała kończąc czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

honorata_skretowskaAbsolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS, certyfikowany psychoterapeuta. Staż kliniczny odbyła w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” Instytutu Psychologii Zdrowia. 
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Pracuje w podejściu integracyjnym. W pracy zawodowej stale korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP.

end faq


Opieka merytoryczna: Dorota Brewińska
Koordynator Studium: Dorota Brewińska

logo-z-napisem-białe