Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Dorota Brewińska

mgr Dorota Brewińska

2Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor w podejściu integracyjnym. Prowadzi warsztaty i superwizje w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii. Koordynuje merytorycznie Studium Pomocy Psychologicznej dla Par, gdzie jest główną prowadzącą II Poziomu. Uczestniczy w Konferencjach organizowanych przez IPZ i ETOH – prowadząc wykłady i warsztaty.

Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Opiekun i koordynator Centrum Szkoleń i Psychoedukacji IPZ. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiej Federacji Psychoterapii.

Prowadzi terapię w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia IPZ „Ogród”, gdzie jest też kierownikiem Poradni dla Par. Zajmuje się pracą z dorosłymi osobami cierpiącymi na zburzenia nastroju, zaburzenia lękowe oraz osobowościowe. Ważne miejsce w jej pracy zajmują osoby z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików.

logo-z-napisem-białe