Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Agnieszka Lorek

Agnieszka Lorek-Groniewskaagnieszka lorek

Psychoterapeuta, psycholog

Pracuje w Poradni Filar (http://www.poradnia‑filar.pl/). Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz terapię par, małżeństw i rodzin.

Pracuje z osobami:

– przeżywającymi kryzysy małżeńskie i rodzinne,
– przeżywającymi kryzysy życiowe, zawodowe,
– przeżywającymi wypalenie zawodowe,
– borykającymi się z niskim poczuciem własnej wartości,
– doświadczającymi trudności w relacjach, poczucia zagubienia oraz niezrozumienia,
– poszukującymi celu i sensu własnego życia,
– cierpiącymi z powodu lęku, obniżonego nastroju, depresji,
– przeżywającymi traumatyczne doświadczenia,
– doświadczającymi trudności, którym psychoterapię zaproponował lekarz psychiatra jako uzupełnienie farmakoterapii,
– cierpiącymi na zaburzenia odżywiania,
– posiadającymi zaburzenia osobowości,
– mającymi potrzebę rozwoju osobistego.

Zajmuje się również problemami wychowawczymi oraz prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych.

WYKSZTAŁCENIE
Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz magister ekonomii. Ukończyła szkolenie z Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyła całościowe czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła również Studium Pomocy Psychologicznej dla Par organizowane przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w którym uzyskała CERTYFIKAT Specjalisty w Zakresie Pomocy Psychologicznej dla Par.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Doświadczenie zawodowe zdobywała w I i II Oddziale Leczenia Nerwic w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Ośrodku leczenia uzależnień „Goplańska”. Pracowała w jednej z niepublicznych poradni psychologicznych. Współpracuje, prowadząc terapię, ze Stowarzyszeniem dla Rodzin oraz z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Psychiatrii i Neurologii.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji prowadzonej przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Stale doskonali swoje umiejętności zawodowe poprzez uczestnictwo w warsztatach oraz seminariach.

logo-z-napisem-białe