Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

cosmos-ge55f3dc70 920 234

Program Rozwoju Osobistego

Zofia Sobolewska-Mellibruda

Psycholog ze specjalizacją z psychologii klinicznej. Jest Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień i Superwizorem Psychoterapii Uzależnień PARPA. Posiada Certyfikat Psychoterapeuty i jest Superwizorem Psychoterapii PTP. Wiele lat pracowała jako specjalista psychoterapii uzależnień w wojewódzkiej przychodni WOTUW w Gdańsku, której była dyrektorem. Obecnie jest dyrektorem Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. W ramach IPZ prowadzi też Studium Terapii Uzależnień, które utworzyła wraz prof. Jerzym Mellibrudą oraz Profesjonalną Szkołę Psychoterapii IPZ. Sprawuje nadzór merytoryczny nad Ośrodkiem Psychoterapii IPZ NZOZ „Ogród”, gdzie prowadzi też superwizje.

Autorka książki „Integracyjna Psychoterapia DDA” oraz współautorka podręcznika „Integracyjna Psychoterapia Uzależnień” J. Mellibruda, Z. Sobolewska-Mellibruda.

Dorota Brewińska

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoterapii integracyjnej, certyfikowany Superwizor. Ukończyła studia w zakresie społecznej psychologii klinicznej oraz uzyskała dyplom psychoterapeuty Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Pracuje w podejściu integracyjnym pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.

Prowadzi warsztaty i superwizje w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, koordynuje i prowadzi zajęcia w Studium Pomocy Psychologicznej dla Par. Bierze udział w Konferencjach prowadząc wykłady i warsztaty związane z tematyką DDA.

Realizuje psychoterapie indywidualne, grupowe i par w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia IPZ „Ogród”. Zajmuje się pracą z dorosłymi osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju, lękowe, osobowościowe.

Ważne miejsce w jej pracy zajmują osoby z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Zastępczyni Dyrektor IPZ, Kierownik Poradni dla Par. Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

  • W latach: 2018, 2019, 2021 - prowadziła Program Rozwoju Osobistego w fundacji ETOH w ramach zadania dotacyjnego finansowanego przez PARPA.

dr Adam Kłodecki

Psycholog kliniczny, certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień. Posiada ogromne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi:

  • 30 lat był szefem Ośrodka Terapeutycznego „Goplańska” Instytutu Psychiatrii i Neurologii;
  • 20 lat był biegłym sądowym w zakresie uzależnień;
  • posiada 41 lat praktyki psychoterapeutycznej wspierającej ludzi z uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, DDA, zaburzeniami nerwicowymi, z depresją, współuzależnionymi, z zaburzeniami osobowości;
  • posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konferencji dotyczących różnych obszarów psychoterapii: w Polsce, Szwecji, Szwajcarii, Finlandii - tematy obejmowały m.in. koncepcje psychoterapii, sposoby radzenia sobie ze stresem, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, problematykę zaburzeń lękowych, depresji, samobójstw, relacji terapeutycznej. Odbył półroczny staż kliniczny w trzech ośrodkach leczenia pacjentów z podwójną diagnozą w USA;
  • wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w zakresie psychoterapii zaburzeń nerwicowych.
  • W latach: 2018, 2019, 2021 - prowadził Program Rozwoju Osobistego w fundacji ETOH w ramach zadania dotacyjnego finansowanego przez PARPA.

end faq

logo-z-napisem-białe