Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

cosmos-ge55f3dc70 920 234

Program Rozwoju Osobistego

PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO

Instytut Psychologii Zdrowia PTP od lat 90-tych prowadzi zajęcia terapeutyczno-rozwojowe dla osób uzależnionych od alkoholu pn. „Program Rozwoju Osobistego”.

W ramach Programu nasi profesjonalni psychoterapeuci pomagają osobom uzależnionym w lepszym radzeniu sobie z problemami osobistymi oraz w kontaktach z innymi ludźmi. Jest to szczególnie ważne dla osób, które same starają się nieść pomoc innym osobom uzależnionym, ponieważ własne nierozwiązane problemy mogą zakłócać pomaganie innym.

W tym roku tematem przewodnim PRO będzie zdolność do samokontroli i jej wpływ na funkcjonowanie psychologiczne i społeczne.

Zajęcia są przeznaczone dla osób dorosłych, uzależnionych od alkoholu, po własnej psychoterapii uzależnień, z co najmniej dwuletnią abstynencją oraz pomagających innym osobom uzależnionym i członkom ich rodzin.

Program będzie realizowany w trzech sesjach po 4 dni, łącznie 12 dni – 101 h dydaktycznych, w tym 94 godziny warsztatów.

Zajęcia odbędą się w Fundacji ETOH w Warszawie, ul. Mszczonowska 6.

Ilość uczestników: 30 osób (2 grupy warsztatowe).

Terminy zajęć:

I sesja: 28.07 – 31.07.2022 r., rozpoczęcie godzina - 11.00.

II sesja: 01.09 – 04.09.2022 r.

III sesja: 28.09 – 01.10.2022 r.

Wykłady:

  1. „Problemy osób uzależnionych po ukończeniu własnej terapii” - Zofia Sobolewska-Mellibruda
  2. „Metody autodiagnozy problemów osobistych wynikających z deficytów samoregulacji i samokontroli” - mgr Dorota Brewińska
  3. „Problemy w funkcjonowaniu związane z zaburzeniami samokontroli u osób uzależnionych” - Adam Kłodecki
  4. „Strategie wprowadzania zmian w zakresie samokontroli i samoregulacji” - Dorota Brewińska

logo-z-napisem-białe