Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Wydawnictwo

Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia powstało w 1985 roku. Utworzenie i prowadzenie oficyny wydawniczej jest ściśle związane z wieloletnimi doświadczeniami pracowników Instytutu Psychologii Zdrowia PTP w innowacyjnym stosowaniu wiedzy i metod psychologicznych w rozwiązywaniu problemów osobistych i zdrowotnych oraz z pragnieniem propagowania najnowszych osiągnięć psychologii oraz psychoterapii polskiej i światowej.

Od ćwierć wieku wydajemy publikacje pomagające w lepszym rozumieniu różnorodnych problemów osobistych, z którym zmagają się ludzie oraz wskazujące różne metody i strategie użyteczne w poszukiwaniu rozwiązań tych problemów.

Większość naszych publikacji (książki i multimedialne pakiety edukacyjne) prezentuje tematy, które można ująć w następujące kategorie:

  • Współczesna psychoterapia i pomoc psychologiczna  – teorie i praktyka
  • Problemy osobiste,  zaburzenia emocjonalne i zaburzenia osobowości
  • Uzależnienia – teoria i praktyka terapeutyczna
  • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, interwencje kryzysowe i pomoc osobom krzywdzonym
  • Rozwój osobisty, zdrowie psychiczne i konstruktywne formy współżycia

Ponieważ Instytut od ćwierć wieku prowadzi działalność szkoleniową dla ludzi pomagających innym ludziom, jakość i dobór tematyczny naszych publikacji jest weryfikowany przez uważnie rejestrowane opinie tysięcy naszych absolwentów. Staramy się wydawać takie książki, których lektura wspiera praktykę pomagania ludziom oraz uczy trudnej  sztuki ich rozumienia. Działalność Wydawnictwa nie jest dofinansowana ze środków publicznych i opiera się w całości na przychodach ze sprzedaży naszych publikacji. Tytuły ostatnio wydanych książek:

 

PSYCHOTERAPIA EGZYSTENCJALNA I.D. Yalom

PODSTAWY TERAPII TRAUMY J.Briere, C.Scott

EFEKTYWNOŚĆ PSYCHOTERAPII I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO M.Cooper

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY DOMOWEJ J.Mellibruda

PSYCHOTERAPIA SKONCENTROWANA NA EMOCJACH R.Elliot R.Goldman, L.Greenberg

TEORIA I PRAKTYKA TERAPII GESTALT J.Mellibruda

PSYCHOTERAPIA A POSZUKIWANIE SZCZĘŚCIA E.van Deurzen,

W IMIĘ MIŁOŚCI A.Ben-Zeew, R.Goussinsky

logo-z-napisem-białe