Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Czasopismo "Niebieska Linia"

Od 1998 roku Instytut jest wydawcą dwumiesięcznika poświęconego problematyce przemocy pod nazwą „Niebieska Linia”. Jego czytelnikami są przede wszystkim: pracownicy socjalni, policjanci, kuratorzy, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, pedagodzy szkolni, psychologowie, pracownicy ochrony zdrowia i pracownicy struktur samorządowych odpowiedzialnych za kształtowanie lokalnej polityki społecznej oraz pracownicy organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i rodziny, a także studenci i pracownicy naukowi kierunków psychologiczno-pedagogicznych. Pismo trafia do odbiorców wyłącznie w systemie prenumeraty, oraz poprzez stronę internetową www.pismo.niebieskalinia.pl. Nakład: 2000 egz.

 

Czasopismo zajmuje się teorią, badaniami, praktyką działania, legislacją, dobrymi przykładami. Rekomenduje lektury, informuje o wydarzeniach, zaprasza na szkolenia, konferencje, edukuje poprzez udział w kampaniach. Corocznie ogłasza także konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu przemocy interpersonalnej. Od 2007 roku „Niebieska Linia” znajduje się na liście czasopism „Index Copernicus”. Publikacje zamieszczane na łamach „Niebieskiej Linii” otrzymują 2,46 punktu indeksowego. Pismo nie korzysta z żadnego wsparcia finansowego.

Korzystamy z dorobku zagranicznych placówek i ośrodków badawczo-naukowych. Nasi autorzy są wybitnymi specjalistami, teoretykami i praktykami, w przeciwdziałaniu przemocy.

Rada Programowa NIEBIESKIEJ LINII: prof. dr hab. Jadwiga Bińczycka, dr hab. med. Jadwiga Gromska, dr Ewa Jarosz, prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, prof. zw. dr hab. Anna Kwak, mgr Jacek Jelonkiewicz, prof. n. dr hab. Jerzy Mellibruda (przewodniczący Rady), prof. dr hab. med. Bibiana Mossakowska, prof. dr hab. Ewa Pisula, dr Monika Płatek, dr Ewa Pragłowska, dr Monika Sajkowska, mgr Krzysztof Sarzała.

Redaktorem naczelnym pisma  jest Renata Durda. Sekretarzem redakcji: Joanna Burek.

logo-z-napisem-białe