Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Specjalistyczne Kursy Psychoterapeutyczne

Metody i Strategie Psychoterapii Integracyjnej

Tematy profesjonalnych warsztatów szkoleniowych: 


1. Strategie psychoterapeutycznej transformacji destrukcyjnych schematów osobistych

2. Metody i proces rozbijania mechanizmów lęku i depresji

3. Strategie pracy psychoterapeutycznej z autodestrukcją i wrogością wobec siebie

4. Metody i proces uwalniania od zagrażającego wpływu śladów dziecięcych traum i przemocy w rodzinie – strategie pomocy dla DDA I DDDR

5. Metody i strategie pomocy w łagodzeniu gniewu i rozwijaniu kontroli agresji interpersonalnej

6. Strategie i metody pomocy dla par – problemy i konflikty w związkach

7. Metody pracy z bulimią i zaburzeniami odżywiania

8. Strategie pogłębionej psychoterapii dla osób współuzależnionych

9. Strategie pogłębionej psychoterapii osób uzależnionych

logo-z-napisem-białe