Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej

Celem szkolenia jest zwiększanie wiedzy i rozwijanie umiejętności potrzebnych do udzielania pomocy psychologicznej osobom z trudnościami i kryzysami osobistymi, z którymi kontaktują się pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia, placówek oświatowo-wychowawczych i kuratorskich oraz organizacji pozarządowych.

 

Tematyka:

 

TRENING OSOBISTY – osobiste przygotowanie do pomagania
Zajęcia obejmują elementy treningu interpersonalnego i intrapersonalnego, są prowadzone w oparciu o doświadczenia osobiste uzyskiwane w grupie, zawierają elementy samopoznania pomocnego do lepszego rozumienia i ulepszania własnego funkcjonowania w relacji pomagania.

 

WPROWADZENIE DO INDYWIDUALNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
Poznawanie koncepcji procesu pomocy psychologicznej i czynników decydujących o skuteczności pomocy. Rozwijanie umiejętności empatycznego rozumienia i ćwiczenie czynności komunikowania służącego pomaganiu.

 

KRYZYSY OSOBISTE I INTERWENCJA KRYZYSOWA
Poznawanie koncepcji wyjaśniających kryzysy osobiste i modeli oraz strategii interwencji kryzysowej. Strategie i procedury pracy z kryzysem straty bliskiej osoby oraz z próbami samobójczymi i autodestrukcją.

 

OPRACOWYWANIE PLANÓW POMOCY – analizy i interwencje poznawczo-behawioralne
Poznawanie koncepcji poznawczo-behawioralnej analizy problemów i kryzysów osobistych. Ćwiczenie konceptualizacji poznawczej sytuacji problemowych i przygotowywania planów pomocy oraz metodyki poznawczo-behawioralnych interwencji.

 

GRUPOWE METODY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ – zastosowanie, strategie i umiejętności
Poznawanie różnych modeli psychologicznej pracy z grupami i dynamiki procesów grupowych. Rozwijanie umiejętności prowadzenia spotkań grupowych oraz ćwiczenie czynności i procedur użytecznych w pracy z grupami.

 

PRACA Z PARAMI I INTERWENCJE RODZINNE – kryzysy konfliktu i zdrady małżeńskiej
Poznawanie koncepcji wyjaśniających typowe problemy w związkach i zakłócenia komunikacji interpersonalnej. Ćwiczenie umiejętności pracy z parą oraz metody poradnictwa w kryzysie zdrady i porzucenia. Kryzysy przemocy, uzależnienia i choroby. Poznawanie wiedzy o zaburzeniach i kryzysach w funkcjonowaniu rodziny związanych z przemocą, patologią alkoholową oraz chorobami psychicznymi. Strategie i procedury wspierania osób krzywdzonych i interwencji wobec sprawców przemocy. Interwencje motywujące do leczenia odwykowego. Interdyscyplinarna współpraca w rozwiązywaniu kryzysów rodzinnych.

Kierownikiem Studium  jest dr Wanda Trabert

logo-z-napisem-białe