Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Ośrodek pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Od 2009 roku w strukturze Pogotowia „Niebieska Linia” powstał Ośrodek Wsparcia dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem na terenie województwa mazowieckiego. Koordynatorem projektu sieci 16 wojewódzkich ośrodków wsparcia dla tych ludzi jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem tego projektu jest pomoc osobom pokrzywdzonym przede wszystkim przestępstwem przeciwko życiu lub zdrowiu, które nie są w stanie same przebrnąć przez procedury sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego, aby powrócić do pełni życia zawodowego, osobistego i społecznego. W ramach działalności Ośrodka prowadzone są następujące zadania:

  • udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin,
  • świadczenie pomocy poprzez przydzielanie osobom pokrzywdzonym opiekuna ofiary,
  • udzielanie porad prawnych i psychologicznych telefonicznie oraz z wykorzystaniem poczty elektronicznej,
  • prowadzenie bazy instytucji świadczących pomoc specjalistyczną dla określonych kategorii ofiar przestępstw i udzielania wszechstronnej informacji na temat możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej,
  • tworzenie sieci pomocy ofiarom przestępstw na terenie województwa, na którym działa Ośrodek,
  • prowadzenie współpracy z Ośrodkami w innych województwach tworząc ogólnokrajową sieć pomocy ofiarom przestępstw,
  • prowadzenie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, policji, wymiaru sprawiedliwości, służbami pomocy społecznej, szkołami, szpitalami oraz organizacjami pozarządowymi i  kościelnymi w zakresie świadczenia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

logo-z-napisem-białe