Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia"

1. Poradnia środowiskowa dla dorosłych ofiar i świadków przemocy w rodzinie
- dostępna od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do 20.00.

 • udziela  bezpośredniej konsultacji indywidualnej psychologicznej wstępnej, lub kolejnych, aż do uzyskania zakładanego w kontrakcie celu (zatrzymanie przemocy, odzyskanie kontroli nad własnym życiem, podjęcie ról rodzinnych i zawodowych, zmiana postaw życiowych itd.)
 • prowadzi grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, matek borykających się z agresją w środowisku domowym oraz grup arteterapii dla kobiet po doświadczeniach przemocy,
 • udziela  bezpośrednich konsultacji prawnych zmierzających do rozwiązania trudnej sytuacji życiowej naszych klientów,
 • udziela  indywidualnej konsultacji wychowawczej dla osób wychowujących dzieci,
 • udziela  indywidualnej konsultacji pedagogicznej zmierzającej do diagnozy sytuacji dzieci w rodzinie, w której występuje przemoc bezpośrednio zwrócona do dzieci lub, w której dzieci są jej świadkami,
 • udziela  konsultacji specjalistycznych z zakresu psychiatrii i nadużyć seksualnych,

Szczególną uwagę zwracamy na przypadki krzywdzenia osób w starszym wieku (w ramach programu „Starszy Pan, Starsza Pani”) oraz kobiet uzależnionych od alkoholu. którym szczególnie trudno znaleźć adekwatną do sytuacji pomoc. W ramach pracy poradni środowiskowej pomocą objętych jest ponad trzysta osób rocznie. W poradni udzielana jest pomoc tylko osobom doświadczającym przemocy (ofiarom i świadkom).

2. Poradnia telefoniczna dla osób doznających problemów z powodu przemocy w rodzinie  „Warszawska Niebieska Linia” (22-668-70-00) - czynna codziennie w godz. 12.oo-18.oo.

Porady są dostępne także dla abonentów sieci komórkowych. Zespół konsultantów poradni telefonicznej podlega ciągłej edukacji i superwizji a ich praca  polega na: udzielaniu wsparcia psychologicznego osobom dzwoniącym, poradnictwie psychologicznym, pedagogicznym i prawnym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, edukacji w zakresie zjawiska przemocy i innych problemów towarzyszących przemocy (alkohol, narkotyki, zaburzenia zdrowia psychicznego), motywowaniu do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy w rodzinie, kierowaniu do lokalnych placówek pomocowych.

 3. Poradnia on-line - edukacja i psychoedukacja, profilaktyka i interwencja kryzysowa pomoc psychologiczna, prawna, instytucjonalna –   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  )

 4. Działania edukacyjne i współpraca środowiskowa

 • program stażowy, dla absolwentów i studentów ostatnich lat kierunków psychologicznych i pedagogicznych uczących się udzielania  wsparcia i pracy psychologicznej w osobami doznającymi przemocy w rodzinie,
 • cyklicznie seminaria tematyczne poświęcone ważnym i szczególnie trudnym problemom związanym z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • wiele zadań z obszaru edukacji i informacji prowadzonych jest dzięki stronie internetowejwww.niebieskalinia.pl , na której odnotowujemy ponad 300 tys. wizyt rocznie,
 • cotygodniowy newsletter poświęcony aktualnościom i ważnym informacjom z obszaru związanego z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, wydarzeniom ogólnopolskim i światowym związanym z patologiami życia rodzinnego i zagrożeniami bezpieczeństwa personalnego trafia do ponad 2.500 odbiorców,
 • prowadzone jest otwarte forum internetowe (ponad 1.800 zarejestrowanych użytkowników) oraz zamknięte forum dla profesjonalistów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
 • Od 1995 roku corocznie zespól „Niebieskiej Linii” przyznaje nagrodę „Złotego Telefonu” ludziom i instytucjom szczególnie zasłużonym w dziedzinie przeciwdziałania przemocy. Do tej pory wyróżnienie to otrzymało 86 osób i 16 instytucji.
 • Od 2008 roku wspólnie z Komendą Główną Policji realizowany jest konkurs pod nazwą „Policjant, który mi pomógł”. Laureatów wyłania Kapituła na podstawie zgłoszeń, które przysyłają osoby fizyczne z całej Polski, które swoje bezpieczeństwo, a często i życie zawdzięczają dobrym interwencjom policjantów w sytuacji przemocy w rodzinie. Konkurs ma na celu promowanie i wspieranie postaw, które służą skutecznemu i systemowemu rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie.
 • Od 2006 roku kontynuowany jest projekt „Niebieska Sieć” – sieć 16 liderów lokalnych organizacji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w celu usprawnienia współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma on służyć również tworzeniu i ujednolicaniu standardów pracy organizacji pozarządowych działających na rzecz ofiar, świadków i sprawców przemocy.
 • Od 2008 roku prowadzona jest także grupa wsparcia dla osób profesjonalnie pomagających ofiarom przemocy w rodzinie i pracujących w placówkach pomocowych. Wspólne spotkania umożliwiają dyskusję i dzielenie się doświadczeniem, zajmowanie się warsztatem pracy „pomagacza” oraz profilaktyką wypalenia zawodowego.

Zespół Pogotowia realizował zadania zlecane i dofinansowane przez miasto stołeczne Warszawa (Urząd Miasta oraz Urzędy Dzielnic), Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa-Wola, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz zarządzany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Fundusz Inicjatyw Społecznych.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie powstało w 1995 roku, jako element systemu pomocy osobom krzywdzonym w swoich domach rodzinnych. Prowadzi linię pomocy telefonicznej.  Przy telefonie dyżurują specjalnie przeszkoleni pracownicy Pogotowia oraz zespół prawników. Z infolinii "Niebieska Linia" korzystają szukające pomocy ofiary domowej przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej i ekonomicznej, głównie kobiety, ale także i dzieci, świadkowie przemocy oraz osoby które tę przemoc stosują.

Pogotowie dysponuje stale uaktualnianą bazą danych o placówkach i osobach, do których można się zwrócić po poradę i pomoc w konkretnej sprawie. Jego pracownicy podejmują również interwencje w odpowiednich instytucjach. Co roku obsługujemy kilkanaście tysięcy telefonów interwencyjnych. Prowadzimy Program Pomocy Psychologicznej dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu Warszawy i okolic. Prowadzimy akcje specjalne nastawione na polepszenie funkcjonowanie służb publicznych w zakresie ochrony osób krzywdzonych tworząc i wdrażając rozmaite „Niebieskie procedury” i promując rozwiązania systemowe. 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mieści się w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 13. Można też korzystać z adresów internetowych;  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  ,  www.niebieskalinia.pl

Kierownikiem Pogotowia jest Renata Durda a jej zastępcą Piotr Antoniak. Zespół pracowników i współpracowników: Justyna Rzytki-Sroka, Ewa Foks, Marta Sieroń; prawnicy: Agnieszka Olszewska, Malwina Bobrzyk-Dzielińska, Żaneta Urawska; oraz Joanna Cap , Bożena Długosz i Anna Magdalena Szczesna (konsultantki pierwszego kontaktu), Norbert Staręga (koordynator Centrum Informacji o Przemocy w Rodzinie), dr Joanna Krzyżanowska–Zbucka, dr Bogna Szymkiewicz-Kowalska.

logo-z-napisem-białe