Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Konferencja ”Psychoterapia emocji w terapii DDA”

mgr Dorota Brewińska

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoterapii integracyjnej, certyfikowany Superwizor. Ukończyła studia w zakresie społecznej psychologii klinicznej oraz uzyskała dyplom psychoterapeuty Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Pracuje w podejściu integracyjnym pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów PTP.

Prowadzi warsztaty i superwizje w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, koordynuje i prowadzi zajęcia w Studium Pomocy Psychologicznej dla Par. Bierze udział w Konferencjach prowadząc wykłady i warsztaty związane z tematyką DDA.

Realizuje psychoterapie indywidualne, grupowe i par w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia IPZ „Ogród”. Zajmuje się pracą z dorosłymi osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju, lękowe, osobowościowe.

Ważne miejsce w jej pracy zajmują osoby z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Zastępczyni Dyrektor IPZ, Kierownik Poradni dla Par. Członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

mgr Anna Dodziuk van Kooten

Psychoterapeutka, superwizorka psychoterapii i treningu psychologicznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany doradca rodzinny i specjalistka psychoterapii uzależnień. Kilkanaście lat pracowała w Poradni Przedmałżeńskiej i Rodzinnej TRR, a następnie ponad dwadzieścia lat w Instytucie Psychologii Zdrowia, gdzie zajmowała się głównie pracą psychoterapeutyczną z grupami trzeźwiejących alkoholików i członków ich rodzin. Prowadzi także grupy poświęcone m.in. pracy nad poczuciem własnej wartości, terapii małżeńskiej i rodzinnej, pozbywaniem się toksycznego wstydu, uwalnianiem się od traumatycznej przeszłości, wyzwalaniem się z różnych nałogów, stosunkiem do śmierci, żalem po stracie, towarzyszeniem osobom u schyłku życia. Ostatnio była ekspertem kampanii "Hospicjum to też życie". Prowadzi liczne szkolenia m.in. z zakresu terapii małżeńskiej i rodzinnej, pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, pomagania rodzinom osieroconym, metod i technik psychoterapii. Jest autorką licznych artykułów popularnych, głównie w prasie kobiecej, m.in. w "Wysokich Obcasach", i artykułów na temat pomagania oraz kilkunastu książek poświęconych rozwiązywaniu problemów trudnej codzienności, kłopotom małżeńskim i rodzinnym, różnym emocjom i problemom psychologicznym oraz seksualnym.

mgr Joanna Frątczak-Garbowicz

Psycholog, psychoterapeuta, Absolwentka: Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale Psychologii, Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej oraz IPZ PTP.

Posiada Certyfikat Psychoterapii Integracyjnej Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Zawodowo związana z Ośrodkiem Psychoterapii i Promocji Zdrowia ”Ogród”.

Prowadzi psychoterapię indywidualna i grupową dla dorosłych i młodzieży oraz prywatną praktykę psychoterapii.

Pracuje w nurcie integracyjnym. Zajmuje się zaburzeniami lękowymi, depresyjnymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości.

Współpracuje w prowadzeniu szkoleń dla studentów Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii, Studium Pomocy Psychologicznej w zakresie metod i technik pracy w terapii poznawczo-behawioralnej, dialogu motywującego, relacji terapeutycznej, grupy rozwojowej.

Należy do Polskiej Federacji Psychoterapii. Sekretarz Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach z zakresu terapii systemowej, terapii skoncentrowanej na emocjach, NLP, pracy z lękiem, z ciałem, socjoterapii dla dzieci i młodzieży.

mgr Jolanta Hojda

Certyfikowana psychoterapeutka, certyfikowana superwizorka psychoterapii, terapeutka par - certyfikowana specjalistka pomocy psychologicznej dla par, psychologię ukończyła w SWPS na kierunku psychologia kliniczna. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ/SWPS. Pracuje w podejściu integracyjnym. Zajmuje się psychoterapią problemów osobistych osób dorosłych w psychoterapii indywidualnej. Prowadzi psychoterapię osób, które doświadczyły traumatycznych, m.in. w rodzinach z problemem alkoholowym lub w inny sposób dysfunkcyjnych (DDA/DDD) oraz terapię par.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Ośrodku Psychoterapii OGRÓD oraz w prywatnej praktyce oraz własnym prywatnym ośrodku psychoterapii.

Prowadzi szkolenia dla studentów i psychoterapeutów z zakresu psychologii i psychoterapii (m.in. Studium Pomocy Psychologicznej dla Par IPZ, szkolenia i warsztaty z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, terapii traumy, traum seksualnych, uzależnień behawioralnych, pracy z osobami z grupy DDA/DDD i in.).

Przez 11 lat była wykładowczynią i współpracowniczką Uniwersytetu SWPS gdzie prowadziła zajęcia dla studentów psychologii klinicznej. Prowadzi zajęcia ze studentami oraz superwizję w Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii IPZ PTP.

mgr Agata Janasz-Bazyl

Mgr psychologii, certyfikowana psychoterapeutka psychoterapii integracyjnej. Absolwentka SWPS, studiów podyplomowych w Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Certyfikowana superwizorka.

W latach 2002 - 2004 w Zarządzie Stowarzyszenia Aktywnie Przeciw Depresji. Od 2009 r. w Zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Od 2015 pełni funkcję Prezeski PSPI, zasiada w Komisji Certyfikacyjnej PSPI. Należy do Polskiej Federacji Psychoterapii.

Pracuje w nurcie integracyjnym. Zajmuje się psychoterapią indywidualną, rozwojem osobistym, poradnictwem psychologicznym, pomocą w kryzysie, terapią problemów osobistych m.in. zaburzeniami lękowymi, napadami lęku panicznego, stanami obniżonego nastroju i braku nadziei, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami jedzenie, trudnościami w relacjach oraz uzależnieniami behawioralnymi. Prowadzi zajęcia ze studentami Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii oraz konferencjach organizowanych przez IPZ i ETOH. Współpracowała z Uniwersytetem SWPS prowadząc wykłady i warsztatu dla studentów. W pracy zawodowej stale korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP.

mgr Anna Małecka

Ukończyła całościowy program szkoleniowy w Instytucie Psychoterapii Gestalt OK PSPP w Krakowie. Jest certyfikowaną psychoterapeutką i trenerka Gestalt (Certyfikat ITG, EAGT oraz EAP). Obecnie w procesie certyfikacji na Superwizora EAGT. Założycielka ośrodka psychoterapeutycznego Centrum Odkrycie w Krakowie, współtwórczyni firmy szkoleniowej dla psychoterapeutów Szkolenia Gestalt, w której aktywnie rozwija współpracę z trenerami i nauczycielami z zagranicy rozwijając podejście Gestalt w kierunku relacyjnego podejścia do klienta w nurcie Gestalt. Specjalizuje się m.in. w pracy z klientami z zaburzeniem osobowości. Ukończyła szereg kursów doszkalających m.in. u Gianniego Francesetti, Lynne Jacobs, Elinor Greenberg, Carmen Vazquez-Bandin, Petera Philippsona. Pracuje psychoterapeutycznie z klientami indywidualnymi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej.

„Mnie osobiście psychoterapia Gestalt dała możliwość odkrycia, poznania i wyrażania siebie, taką jaka jestem. Całościowy proces, który poprowadził mnie do świadomej zmiany sposobu życia na satysfakcjonujący. Psychoterapia to dla mnie również spotkanie z drugim człowiekiem, zaproszenie do poznania jego świata. Świata, który jest wyjątkowy“.

dr Dorota Nowocin

Doktor psychologii, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Certyfikat Psychoterapeuty PTTPB nr 330), Superwizor-Dydaktyk PTTPB (Certyfikat nr 56). Doświadczenie kliniczne zdobywała między innymi w Wojskowym Instytucie Medycznym, Instytucie Psychiatrii i Neurologii i Szpitalu Wolskim – pracując zarówno w zespołach klinicznych na oddziałach, jak i w warunkach ambulatoryjnych. Przez kilka lat współpracowała z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania UW przy realizacji projektów badawczych dotyczących skuteczności terapii poznawczo – behawioralnej PTSD. Współautorka kilku publikacji naukowych dotyczących temperamentu, zaburzeń osobowości i psychoterapii poznawczo – behawioralnej.
Od wielu lat prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów psychologii i psychoterapeutów w trakcie szkolenia. Najczęściej pracuje z osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania, nastroju i PTSD.

mgr Zofia Sobolewska-Mellibruda
- opracowanie programu i nadzór merytoryczny

Dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, kierownik Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii, autorka książki „Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików”.

Certyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany Trener i Superwizor Treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Superwizor Psychoterapii Uzależnień PARPA. Prowadzi szkolenia i superwizje dla psychoterapeutów. Kieruje zespołem Studium Terapii Uzależnień, prowadzi szkolenia i superwizje dla psychoterapeutów. Były wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Pracuje w podejściu integracyjnym.

end faq

logo-z-napisem-białe