Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Konferencja ”Psychoterapia indywidualna i grupowa DDA”

KONFERENCJA ”PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA DDA”


„Psychodrama w psychoterapii grupowej DDA” – Dorota Brewińska

 1. WSTĘP TEORETYCZNY
  Problemy DDA i DDD związane są z zaburzeniami, których geneza sięga dzieciństwa oraz ważnych relacji z tego okresu. Osoby takie mają zawężone sposoby kontaktowania się z własnymi emocjami, co sprawia im trudności w funkcjonowaniu w życiu dorosłym. Techniki niewerbalne i psychodrama potrafią w większości szybciej i głębiej docierać do źródeł emocjonalnych zranień niż w przypadku technik werbalnych. Prace psychodramatyczne pozwalają m.i.n na odtwarzanie sytuacji uszkadzających z dzieciństwa i na wprowadzanie korektywnych doświadczeń. Są również cenne dla osób, które mają trudności ze sferą niewerbalną (przy nadmiarowej lub zahamowanej ekspresji emocjonalnej).
  Psychoterapia grupowa DDA, proponowana przez Zofię Sobolewską-Mellibrudę oparta na podejściu integracyjnym, w oparciu o schematy osobiste, koncentruje się na eksploracji i przepracowywaniu traum z dzieciństwa, zmierzając do transformacji destrukcyjnych schematów osobistych (Sobolewska-Mellibruda, 2011). Interwencje w terapii związane są z fazami terapii, które wyznaczają proces w kierunku odzyskiwania zdrowia psychicznego. Fazy terapii związane są z określonymi interwencjami, wiele z nich zawiera techniki niewerbalne i psychodramę.
  Omówienie znaczenia terapii grupowej dla osób z syndromem DDA i DDD oraz przedstawienie koncepcji terapii grupowej DDA Zofii Sobolewskiej-Mellibrudy. Omówienie prac psychodramatycznych w ramach pracy grupowej DDA i DDD.
 2. ĆWICZENIA WARSZTATOWE
  1. PRACA PSYCHODRAMATYCZNA NA GRUPIE - ROZGRZEWKA
  2. PRACA PSYCHODRAMATYCZNA NA GRUPIE – RZEŹBA RODZINY
  3. PRACA PSYCHODRAMATYCZNA NA GRUPIE - PRACA ZE ŚLADAMI USZKODZEŃ
  4. PRACA PSYCHODRAMATYCZNA NA GRUPIE – TRENING ROLI
 3. OMÓWIENIE I PODSUMOWANIE CAŁOŚCI ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH


„Praca nad problemami w bliskich relacjach nawiązywanych przez DDA” – Anna Dodziuk van Kooten

W pierwszej części warsztatu uczestnicy – w oparciu o pracę z pacjentami/klientami oraz o własne doświadczenia w związkach – stworzą rejestr trudności, kłopotów, problemów, z jakimi zmagają się DDA w bliskich relacjach. Następna część to „burza mózgów” na temat psycho-emocjonalnej dynamiki (mechanizmów) tych problemów. Trzecia część warsztatu będzie miała charakter demonstracyjny: prowadząca przedstawi kilkunastominutowe fragmenty pracy ze zgłaszającymi się na terapię parami DDA, odgrywanymi przez obecnych. Możliwe będzie także wypróbowanie przez uczestników warsztatu alternatywnych pomysłów pracy z daną parą.


„Specyfika i problemy psychoterapii DDA osób uzależnionych” – Dorota Dyluś-Beśka

Cel: Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie psychoterapii DDA osób uzależnionych

 1. Typy uszkadzających doświadczeń będących udziałem DDA i ich konsekwencje
 2. Terapia integracyjna DDA w praktyce
 3. Cele psychoterapii DDA a specyfika pacjenta uzależnionego
 4. Budowanie konkretnej strategii pracy na przykładzie opisu przypadku
 5. Trudności i pułapki w terapii DDA osób uzależnionych

Zapraszam na zajęcia dotyczące specyfiki pracy z pacjentem DDA, który jest jednocześnie osobą uzależnioną.

Warsztat będzie okazją do uzyskania odpowiedzi między innymi na następujące pytania:

Jak kwalifikować pacjenta uzależnionego do terapii DDA.

Kiedy rozpoczynać pracę dotyczącą DDA z pacjentem uzależnionym.

Czy w pracy z DDA z problemem uzależnienia obowiązują szczególne zasady.

Co zrobić kiedy problemy związane z DDA pojawiają się podczas prowadzonej terapii uzależnień.

Jak budować strategię pracy z pacjentem.


„Budowanie i realizacja strategii pracy psychoterapeutycznej dla DDA (na przykładzie pracy nad tendencjami do zawstydzania i deprecjonowania siebie)” – Jolanta Hojda

Podejście integracyjne w psychoterapii zakłada pracę nad konkretnymi celami psychoterapeutycznymi z wykorzystaniem odpowiednich metod i procedur dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Na warsztacie uczestnicy zaznajomią się z fazami pracy integracyjnej z DDA, ze sposobem formułowania problemów do psychoterapii i celów terapeutycznych. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję ćwiczyć układanie strategii terapeutycznej w odniesieniu do konkretnych problemów i celów dla danego Pacjenta/Klienta ze szczególnym uwzględnieniem metod poznawczo-behawioralnych oraz technik wyobrażeniowych. Zostanie przedstawiona strategia pracy terapeutycznej z DDA na przykładzie Pacjenta/Klienta z chronicznym wstydem i poczuciem gorszości. Uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczyć wybrane metody poznawczo behawioralne oraz techniki pracy wyobrażeniowej.


„Praca NA DWÓCH KRZESŁACH nad zmianą destrukcyjnych schematów osobowościowych” – Joanna Sobczyńska

Warsztat będzie dotyczył omówienia zagadnień związanych z destrukcyjnymi schematami osobowościowymi, w pracy z osobami z doświadczeniem dorastania w rodzinach z uzależnieniem ( DDA/ DDD) . Będziemy zajmować się rozpoznawaniem destrukcyjnych schematów, podejmiemy pracę nad ich zatrzymywaniem i zmianą. Wykorzystamy techniki pracy na dwóch krzesłach – wywodzące się z terapii Gestalt, których celem będzie odkrywanie samego siebie poprzez doświadczanie i wyobrażenia.

Praca będzie miała charakter ćwiczeń w podgrupach, w parach, odgrywania scenek.

Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki dotyczące diagnozy destrukcyjnych schematów osobowościowych pacjentów - w relacji z samym sobą i w relacji z innymi ludźmi. Będziemy ćwiczyć tworzenie strategii pracy terapeutycznej w celu zmiany schematów, na poziomie myśli, emocji i zachowań. Zajmiemy się trenowaniem umiejętności pracy psychoterapeutycznej z wykorzystaniem techniki pracy na dwóch krzesłach.

logo-z-napisem-białe