Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Zofia Sobolewska-Mellibruda

mgr Zofia Sobolewska-Mellibruda
dyrektor IPZ, kierownik PSP,
autorka książki „Psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików”

z sobolewskaCertyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany Trener i Superwizor Treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Superwizor Psychoterapii Uzależnień PARPA. Prowadzi szkolenia i superwizje dla psychoterapeutów. Pracuje w podejściu integracyjnym.

logo-z-napisem-białe