Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Honorata Skrętowska

mgr Honorata Skrętowska

honorata_skretowskaAbsolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS, certyfikowany psychoterapeuta. Staż kliniczny odbyła w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” Instytutu Psychologii Zdrowia. 
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Pracuje w podejściu integracyjnym. W pracy zawodowej stale korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP.
Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię problemów osobistych, zaburzeń osobowości. Szczególne miejsce w jej pracy zajmuje psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików i dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz terapia osób po stresie urazowym (PTSD).
Zajmuje się także poradnictwem psychologicznym, wspomaganiem rozwoju osobistego, prowadzi szkolenia z zakresu szeroko rozumianej problematyki psychologicznej dla młodzieży i dorosłych.
Jej największą pasją jest turystyka górska.

logo-z-napisem-białe