Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Jolanta Siechowicz

mgr Jolanta Siechowicz

jolanta siechowiczPsycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor PSPI.

„Spotkanie psychoterapeutyczne, czy superwizyjne wzmacnia mój szacunek do Drugiego Człowieka. Wzbudza podziw wobec moich Klientów i Superwizantów: za ich odwagę, za otwartość na życiowe zmiany, za zaangażowanie w proces terapeutyczny, za codzienne zmaganie się z trudami życia, za troskę o siebie i bliskie osoby. Spotkanie rozwija moją ciekawość, a zarazem pokorę wobec niepowtarzalności i wyjątkowości napotkanego Człowieka.” JS

Współpracuje z „NZOZ Ogród”, Instytutem Psychologii Zdrowia PTP, Profesjonalną Szkołą Psychoterapii, Studium Pomocy Psychologicznej dla Par, prowadzi również praktykę prywatną. Pracuje w podejściu integracyjnym. Członek PTP oraz PSPI (wchodzi w skład Sądu Koleżeńskiego PSPI, w ramach którego uczestniczyła m.in. w opracowaniu Kodeksu Etycznego).

Od kilkunastu lat zajmuje się psychoterapią osób dorosłych m.in. z problemami osobistymi, problemami relacyjnymi, trudnościami emocjonalnymi, zaburzeniami osobowości. Ważne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje psychoterapia osób, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń w przeszłości (często dorastających w rodzinach dysfunkcyjnych).

W obrębie powyższych obszarów prowadzi szkolenia i warsztaty dla studentów (współpracowała z SWPS) i psychoterapeutów (PSP IPZ PTP, Fundacja ETOH, SPPdP i in.). Dla praktykujących i/lub szkolących się psychoterapeutów prowadzi superwizje w nurcie integracyjnym.

Przykłady warsztatów, które przygotowywała i prowadziła dla terapeutów i osób szkolących się w psychoterapii:
„Psychoterapia traumy”;
„Strategie pracy nad traumami złożonymi powstałymi w dzieciństwie u DDA/DDD”;
„Strategie pracy psychoterapeutycznej wobec osób doświadczających stanów depresyjnych”;
„Praca psychoterapeutyczna z osobami borderline”;
„Transformacja schematów powodujących problemy Pacjenta – praca na ścieżce rozwijania relacji terapeutycznej”;
„Terapia par: Trudności w związku, wynikające z problemów lękowych jednego lub obojga partnerów”;
„Gniewny związek – strategie pracy”;
„Umiejętność nawiązywania kontaktu i porozumiewania się”;
„Przepracowywanie wpływu doświadczeń z dzieciństwa na pełnienie roli rodzica”;
„DDA – jak skutecznie pomagać. Strategie pracy psychoterapeutycznej z dorosłymi dziećmi alkoholików, u których występują zaburzenia emocjonalne”
i inne.

logo-z-napisem-białe