Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Magdalena Skibińska-Kwiatek

mgr Magdalena Skibińska-Kwiatek

Magda zdjPsycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii integracyjnej, certyfikowany trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ-SWPS. Brała udział w licznych szkoleniach i warsztatach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Dyplomowany psychoterapeuta pracujący w podejściu integracyjnym. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych, psychoterapią problemów osobistych, zaburzeń nerwicowych i osobowości, wspomaganiem rozwoju osobistego. Szczególne miejsce w jej pracy zajmuje psychoterapia osób z grupy DDA/DDD. Prowadzi grupowe treningi psychologiczne – intrer i intrapersonalne oraz szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii i psychoterapii osób dorosłych.

Wieloletni wykładowca na Uniwersytecie SWPS, obecnie związana z Profesjonalną Szkołą Psychoterapii IPZ PTP. Od 2003 r. jest stałym współpracownikiem Instytutu Psychologii Zdrowia PTP i Ośrodka Psychoterapii NZOZ „Ogród” IPZ PTP. Współzałożyciel i członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiej Federacji Psychoterapii.

logo-z-napisem-białe