Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

str. inter.Kon. Integracyjna 24 FORMULARZ 240611A html ed2e26f7

 Zapraszamy do udziału w bezpłatnej konferencji 

Integracyjna psychoterapia osób uzależnionych i członków ich rodzin

która odbędzie się w dniach 5–8 września 2024 r.

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy, metod i ćwiczenie umiejętności psychoterapeutycznych dotyczącej integracyjnego podejścia w psychoterapii uzależnień i pomocy psychologicznej dla partnerów osób uzależnionych (osób współuzależnionych).

Drugim nie mniej ważnym celem jest spotkanie środowiska terapeutów uzależnień, które jako środowisko profesjonalne, posiadające swój system certyfikacyjny, zaczęło funkcjonować na początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Wtedy też zaczęliśmy w Studium Terapii Uzależnień szkolić pierwszych specjalistów i instruktorów w tej dziedzinie, Jurek Mellibruda stworzył koncepcję psychologicznych mechanizmów uzależnienia i integracyjnej psychoterapii uzależnień, która brała się z ogólnego podejścia integracji w psychoterapii. Jerzy Mellibruda był humanistą i chciał by terapeuci pracujący w różnych paradygmatach i z pacjentami z różnymi uzależnieniami i problemami potrafili ze sobą rozmawiać i współpracować.

Zapraszamy wszystkich terapeutów, którzy są absolwentami szkoleń akredytowanych w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz w zakresie instruktora uzależnień, pracujących z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin: i tych którzy pamiętają Letnie Szkoły, i zupełnie niedawnych absolwentów STU. Wszystkich, którym idea integracji w psychoterapii jest bliska oraz tych którzy dopiero chcieliby ją poznać.

W czasie szkolenia przedstawione będą m.in. integracyjne strategie i metody pracy z osobami uzależnionymi z długą abstynencją, stosowanie w terapii indywidualnego rozumienia pacjenta, pracy nad zaburzeniami struktury Ja, roli rozwoju osobistego, pracy nad destrukcyjnymi schematami osobowościowymi osób współuzależnionych i problemami związanymi z przemocą w rodzinie.

Kierownikiem merytorycznym projektu jest Zofia Sobolewska-Mellibruda.


Program szkolenia

Konferencja będzie obejmowała 32 godz. dydaktyczne w ciągu 4 dni, w tym 8 godz. wykładów i 24 godz. warsztatów rozłożonych na 3 tury.

Odbędzie się też panel dyskusyjny „Wyzwania w psychoterapii uzależnień”.

Wykłady:

  1. Metody i strategie pracy zmieniające się w wyniku postępującego procesu terapeutycznego. Fazowość psychoterapii – Iwona Kołodziejczyk
  2. Nawroty w ujęciu psychologicznych mechanizmów uzależnienia – Jacek Skrobot
  3. Czy istnieje współuzależnienie? Destrukcyjne schematy osobowościowe wzmacniające uzależniające relacje – Dorota Dyluś-Beśka
  4. Podejście integracyjne w pracy z członkami rodzin alkoholowych, w których występuje problem przemocy – Renata Durda

Warsztaty:

  1. Metody i strategie pracy zmieniające się w wyniku postępującego procesu terapeutycznego. Fazowość psychoterapii – Iwona Kołodziejczyk
  2. Nawroty w ujęciu psychologicznych mechanizmów uzależnienia u osób utrzymujących długoletnią abstynencję – Jacek Skrobot
  3. Praca nad rozpoznaniem i transformacją destrukcyjnych schematów u partnerów osób uzależnionych – Dorota Dyluś-Beśka
  4. Motywowanie do zatrzymywania zachowań przemocowych – Renata Durda
  5. Praca nad zaburzeniami struktury Ja – Joanna Sobczyńska
  6. Miejsce rozwoju osobistego w terapii uzależnień – Anna Dodziuk van Kooten

Każdy z uczestników będzie mógł wziąć udział w 3 wybranych warsztatach.

Warsztaty będą prowadzone metodą ćwiczeń praktycznych uczestników, analizy przypadków oraz pracy z materiałami edukacyjnymi.

Konferencja kończy się wydaniem zaświadczenia.


Po zajęciach wieczorami będą organizowane spotkania integrujące środowisko.

Konferencja odbędzie się 5-8 września 2024 r. w hotelu Kuźnia Napoleońska, ul. Sochaczewska 5; 96-515 Paprotnia.


Informacje o dojeździe samochodem:

ADRES:
Kuźnia Napoleońska, ul. Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia, bezpłatny parking.

DOJAZD POCIĄGIEM:
KOLEJE MAZOWIECKIE Z DWORCÓW WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE, ZACHODNIA, WSCHODNIA, I INNE, W STRONĘ SOCHACZEW, ŁOWICZ.


ZAPRASZAMY

logo-z-napisem-białe