Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

IPZ-KONF DDA 24-FORMULARZ html c9b673fa

ZAPRASZAMY NA XXI KONFERENCJĘ DDA

Konferencja będzie obejmowała 22 godz. dydaktyczne w ciągu 3 dni, w tym 4 godz. wykładów i 18 godz. warsztatów.


Tematyka wykładów
:

Terapia par w ujęciu integracyjnym.

Wyzwania w tworzeniu stabilnej więzi partnerskiej u DDA.

Ślady pamięciowe DDA i ich wpływ na potrzeby i lęki w związkach w życiu dorosłym.


Tematyka warsztatów
:

Analiza procesu terapii par na podstawie przypadków par z problemem bliskości. Wskazania do terapii.

Praca terapeutyczna z parami nad stabilną więzią w związkach.

Rozpoznawanie potrzeb i emocji w relacji oraz sposoby radzenia sobie z deficytami poczucia bezpieczeństwa.

Praca z parą nad zdradą i złością.

Praca z osobami DDA, które żyją w związkach z partnerami uzależnionymi. Współuzależnienie.

Przełamywanie trudności emocjonalnych w związkach pozbawionych bezpiecznego stylu przywiązania.


Warsztaty będą prowadzone metodą ćwiczeń w parach, odgrywania ról, analizy przypadków prowadzącego lub własnych uczestników, wypełniania i analizy materiałów edukacyjnych, w niektórych przypadkach będą analizowane filmy edukacyjne.

Wykładowcami będą certyfikowani psychoterapeuci i superwizorzy współpracujący z Instytutem Psychologii Zdrowia, mający wieloletnie doświadczenie psychoterapii z DDA oraz osobami z rodzin dysfunkcyjnych.


Godziny zajęć
:

Zajęcia rozpoczynają się 21.06.24 o godz. 14.00, a kończą 23.06.24 o godz.14.00.

logo-z-napisem-białe