Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

IPZ-KONF DDA 24-FORMULARZ html c9b673fa

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE
PROGRAM ROZWOJU OSOBISTEGO

PRO - warsztaty szkolące osoby uzależnione zajmujące się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym w zakresie rozwijania umiejętności do wspierania w rozwoju oraz rozwiązywania trudności relacyjnych - jest realizacją zajęć terapeutyczno-rozwojowych dla osób uzależnionych od alkoholu po ukończeniu terapii własnej zajmujących się udzielaniem pomocy osobom uzależnionym. Są to warsztaty szkolące, skierowane do osób dorosłych uzależnionych od alkoholu, które przeszły terapię uzależnień i aktualnie utrzymują abstynencję, jednak w dalszym ciągu mają trudności w rozwiązywaniu problemów osobistych. Dzięki uczestnictwu w programie beneficjenci zdobędą kompetencje w zakresie zwiększenia poziomu samokontroli oraz samoświadomości w obszarze rozpoznawania własnych emocji i budowania relacji społecznych. Program rozwoju osobistego jest okazją do znacznej poprawy funkcjonowania uczestników szkolenia oraz zmniejszenia nasilenia zaburzeń, które mimo abstynencji nie pozwalają na pełne i satysfakcjonujące życie.

Program warsztatów szkolących pomaga w rozwijaniu kompetencji w ramach rozpoznawania i radzenia sobie z trudnościami życia, które manifestują się m.in. trudnościami w bliskich związkach, mają wpływ na budowanie lub rekonstrukcję relacji w rodzinie.


TERMINY SZKOLENIA:
Program zawiera 3 sesje szkoleniowe po cztery dni każda:
I sesja: 27-30.06.2024 r.,
II sesja: 25-28.07.2024 r.,
III sesja: 22-25.08.2024 r.


GRUPA DOCELOWA
: członkowie stowarzyszeń abstynenckich po ukończonej własnej terapii uzależnienia od alkoholu.

Liczba osób: 30 uczestników z terenu całej Polski.

Uczestnikami mogą być osoby uzależnione od alkoholu utrzymujące własną abstynencję, które zajmują się udzielaniem pomocy w środowiskach osób uzależnionych takich jak: placówki leczenia uzależnień, stowarzyszenia abstynenckie, wspólnoty AA.

Podstawową korzyścią programu będzie poprawa funkcjonowania osobistego uczestników oraz wzmocnienie i ustabilizowanie zdrowienia, trzeźwienia osób uzależnionych.

Zwiększenie kompetencji w zakresie:

  1. rozpoznawania, diagnozowania obszarów problemowych w zakresie samokontroli i samoregulacji, a także zachowań z nich wynikających – co ma bezpośrednie przełożenie na trudności uczestników pojawiające się obecnie w ich życiu;
  2. wyznaczenia realistycznych celów w ramach wprowadzanych zmian w regulacji;
  3. wzmacniania i rozwijania umiejętności intrapersonalnych i interpersonalnych, które pomagają w drodze do realizacji wyznaczonych celów i pozwalają na skuteczniejsze rozwiązywanie problemów osobistych;
  4. monitorowania i utrwalania wprowadzanych zmian w zachowaniu oraz wprowadzanie ich w życie uczestników;
  5. zwiększenia poczucia wartości, kontroli i skuteczności we własnym życiu;
  6. uczenia się własnych potrzeb, wyznaczania własnych celów na podstawie ważnych dla siebie wartości.

W ramach zajęć proponujemy profesjonalne oddziaływania terapeutyczne dotyczące poprawy psychologicznego funkcjonowania uczestników, a także ich satysfakcji z życia oraz zwiększenia kompetencji do pomagania innym uzależnionym i współuzależnionym.

Poziom zwiększenia kompetencji w tym zakresie oceniany jest przez ankietę końcową, która sprawdza poziom korzyści osobistych i zawodowych uczestników z przeprowadzonego szkolenia.


SPECJALIŚCI PROWADZĄCY SZKOLENIE
:

Dorota Brewińska - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor w podejściu integracyjnym.

Prowadzi psychoterapie indywidualne i grupowe. Zajmuje się pracą z dorosłymi osobami cierpiącymi na zaburzenia nastroju, lękowe, osobowościowe. Szczególne miejsce w pracy terapeutycznej zajmuje terapia grupowa, głównie dla DDA, w tym dla osób po terapii uzależnienia. Prowadzenie terapii par, w tym dla osób po terapii uzależnienia. Terapia indywidualna, w tym dla osób po terapii uzależnienia. Główna prowadząca Studium Pomocy Psychologicznej dla Par. W latach 2018-2021 prowadząca warsztaty i superwizje w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii. W latach 2018, 2019, 2021, 2022 prowadziła Program Rozwoju Osobistego w ramach projektów dotacyjnych ogłoszonych przez PARPA i KCPU. W ramach konferencji DDA - prowadząca wykłady i warsztaty. Dyrektor Centrum Psychoedukacji IPZ PTP, Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii Zdrowia.

Adam Kłodecki - Certyfikowany specjalista i superwizor psychoterapii uzależnień, certyfikowany specjalista hipnoterapii, superwizor Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, specjalista psychoterapii NLP. Wieloletnia praktyka psychoterapeutyczna w ramach wspierania ludzi z uzależnieniami od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, DDA, zaburzeniami nerwicowymi, z depresją, współuzależnionymi, z zaburzeniami osobowości. Przez 30 lat szef Ośrodka Terapeutycznego „Goplańska” Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w dorobku zawodowym: wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej, 20 lat aktywności jako biegły sądowy w zakresie uzależnień, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (w zakresie psychoterapii zaburzeń nerwicowych). Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, konferencji dotyczących różnych obszarów psychoterapii. W latach: 2018, 2019, 2021, 2022 - prowadził Program Rozwoju Osobistego w ramach projektów dotacyjnych ogłoszonych przez PARPA i KCPU.

Szkolenie kończy się wydaniem zaświadczenia.


NOCLEGI I WYŻYWIENIE
– w miejscu szkolenia - BEZPŁATNE.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Kontakt: Iwona Dziewulska, tel. 603 254 393; 22 863-87-38, wew. 116.


Informacje o dojeździe samochodem:

ADRES:
Kuźnia Napoleońska, ul. Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia, bezpłatny parking.

DOJAZD POCIĄGIEM:
KOLEJE MAZOWIECKIE Z DWORCÓW WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE, ZACHODNIA, WSCHODNIA, I INNE, W STRONĘ SOCHACZEW, ŁOWICZ.


Zapraszamy

logo-z-napisem-białe