Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Zakończenie szkolenia w Studium Treningu i Edukacji Psychospołecznej - STEP

 

24 czerwca zakończyliśmy szkolenie kolejnej edycji STEPu. Zgodnie z procesem grupowym trudno było się rozstać… Wśród informacji zwrotnych od uczestników najczęściej pojawiało się akcentowanie dwojakich korzyści z uczestnictwa w szkoleniu. Od strony merytorycznej szczególnie cenili sobie warsztatową, praktyczną formę zdobywania nowych umiejętności trenerskich, poszerzanie świadomości intencji własnych interwencji oraz dostosowywanie ich do potrzeb grupy w zależności od fazy pracy i poszczególnych uczestników („po co to robię…i co chcę osiągnąć…”).

image004

image002

Jako drugą bezpośrednią korzyść z uczestnictwa wskazywali osobiste doświadczenie bycia członkiem grupy w ramach treningu interpersonalnego oraz całego Studium, które tworzyło możliwość lepszego poznawania siebie, swoich mocnych stron i ograniczeń jak również sprzyjało uruchamianiu konstruktywnych zmian interpersonalnych i intrapsychicznych.

 

logo-z-napisem-białe