Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Ankieta dla absolwentów PSP II

 • id
 • date
  2013-10-08
 • Monika
 • Całka
 • kontakt@psychopracownia-integra.pl
 • Ciołka 12/313
 • 01-402
 • Warszawa
 • mazowieckie
 • Wykształcenie:

  •Profesjonalna Szkoła Psychoterapii SWPS przy Instytucie Psychologii Zdrowia

  •Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej -Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej Studia podyplomowe – II stopień.

  •Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej -Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej Dodatkowa dwuletnia specjalność ukończona w trakcie studiów magisterskich – I stopień.

  •Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Wydział psychologii. Kierunek: psychologia społeczna.

  Szkolenia:

  •Wprowadzenie do Terapii skoncentrowanej na emocjach (Emotion-Focused Therapy, EFT)”. Kurt Renders, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

  •„Genogram- klucz do zrozumienia rodziny”.
  Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju SWPS.

  •Trening uważności Mindfulness- aspekty, zastosowanie, praktyka.
  Fundacja ETOH.

  •„Wprowadzenie do psychoterapii Gestalt, ciało i sen w procesie terapii”.
  Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.

  •Warsztat szkoleniowy „We własnym stylu- gestaltowskie poszukiwanie indywidualnego stylu pracy terapeuty”.
  Centrum Cousellingu GESTALT.

  •Szkolenie dla terapeutów pracujących z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików i osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych „Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie”.
  Fundacja ETOH.

  •„Psychoterapia depresji, tendencji samobójczych i innych stanów kryzysowych u DDA”.
  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Fundacja ETOH.

  •”Strategie i procedury psychoterapeutyczne w pracy z członkami rodzin dysfunkcyjnych”.
  Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz Fundacja ETOH.

  •Szkolenie prawno-psychologiczne dla pracowników OPS. Komitet Ochrony Praw Dziecka. Warszawa
 • Monika Całka- absolwentka psychologii (studia magisterskie) oraz psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej (studia podyplomowe) na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Posiada dyplom ukończenia Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS przy Instytucie Psychologii Zdrowia, której program jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
  Odbyła staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” (Instytut Psychologii Zdrowia PTP) oraz w Szpitalu psychiatrycznym, na V oddziale Akademii Medycznej na ul. Nowowiejskiej w Warszawie.
  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (sekcja psychoterapii) oraz  Komisji Rewizyjnej Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Stale rozwija swoje umiejętności terapeutyczne poprzez udział w szkoleniach a swoją pracę terapeutyczną superwizuje u certyfikowanego superwizora PTP.

  Pracuje w nurcie integracyjnym, łączącym różne nurty i metody psychoterapeutyczne. Posiada doświadczenie w pracy z osobami pochodzącymi z rodzin dysfunkcyjnych (DDD oraz DDA), osobami będącymi w kryzysie, zmagającymi się z różnego rodzaju trudnościami (problemy w związku, w relacjach z ludźmi, z obniżoną samooceną).
 • Konsultacje psychologiczne
  Psychoterapia indywidualna
  Interwencja kryzysowa

logo-z-napisem-białe