Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Ankieta dla absolwentów PSP II

 • id
 • date
  2013-11-08
 • Marcin
 • Homziuk
 • marcin.homziuk@gmail.com
 • ul. Kazimierza Wielkiego 67
 • 50-077
 • Wrocław
 • dolnośląskie
 • Profesjonalna Szkoła Psychoterapii - studia podyplomowe
 • Integracyjny nurt pracy z Pacjentem, korzystający z najefektywniejszych nurtów psychoterapii
 • radzenie sobie z lękiem i stresem
  poprawa nastroju, wyjście z depresji
  lepsze rozumienie i wyrażanie własnych emocji
  przeżywanie żałoby, pożegnania i rozstania
  podniesienie poczucia własnej wartości
  przepracowanie zachowań agresywnych w tym autodestrukcyjnych
  leczenie zaburzeń odżywiania - bulimia, napadowe objadanie
  używanie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki)
  poprawa relacji z innymi ludźmi
  wsparcie realizacji celów
  poszukiwanie sensu życia i motywacja do działania
  wychodzenie ze współuzależnienie i radzenie sobie z doświadczeń z przemocą praca z Dorosłymi Dziećmi Alkoholików (DDA)

logo-z-napisem-białe