Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Ankieta dla absolwentów PSP II

 • id
 • date
  2013-10-07
 • Krzysztof
 • Tryksza
 • krzysztoftryksza@10g.pl
 • Za bramką 9/6
 • 61-842
 • Poznań
 • wielkopolskie
 • - certyfikat seksuologa klinicznego PTS
  - dyplom ukończenia Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS i IPZ PTP
  - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu – pierwszy stopień
  - Zaburzenia seksualne mężczyzn – Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego
  - Zaburzenia seksualne kobiet – Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego
  - Diagnostyka Seksuologiczna dla Psychologów - Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego
  - Szkolenie dot. Seksualności osób niepełnosprawnych
  - Szkolenie dotyczące diagnozowania za pomocą testu Rorschacha (podstawowe i zaawansowane) – nadające uprawnienia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego do jego stosowania
  - Szkolenie dotyczące diagnozowania za pomocą testu TAT - nadające uprawnienia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego do jego stosowania
  - Diagnostyka różnicowa zespołów otępiennych z uwzględnieniem specyfiki procesu oceny neuropsychologicznej z przeglądem metod diagnostycznych
 • Jestem certyfikowanym seksuologiem klinicznym, dyplomowanym psychoterapeutą i psychologiem. Ukończyłem studia wyższe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz na Podyplomowym Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii UAM. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
  Ukończyłem studia w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej i Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.
  Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się przede wszystkim wokół ludzkiej seksualności, zachowań z pogranicza normy
  i patologii seksualnej oraz psychoterapii w nurcie integralnym.
  Pracuję seksuologicznie, psychoterapeutycznie i psychologicznie z osobami doświadczającymi trudności w relacjach interpersonalnych i seksualnych, w tym z osobami uzależnionymi od seksu i Internetu, prowadząc psychoterapię indywidualną, psychoterapię par oraz psychoterapię grupową.
  Prowadzę wykłady z zakresu rozwoju seksualnego, problematyki przemocy oraz uzależnienia od seksu, między innymi w ramach Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na UAM.
  Współpracuję z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu w zakresie pomocy psychologicznej dla studentów anglojęzycznych.
 • - psychoterapia
  - pomoc psychologiczna/seksuologiczna
  - konsultacje psychologiczne/seksuologiczne
  - terapia zaburzeń seksualnych

logo-z-napisem-białe