Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Ankieta dla absolwentów PSP II

 • id
 • date
  2013-09-27
 • Katarzyna
 • Stadejek
 • k.stadejek@op.pl
 • ul. I Armii Wojska Polskiego 5/5b
 • 20-078
 • Lublin
 • lubelskie
 • - Metody i strategie pomocy psychologicznej dla par
  - Konferencja DDA „Praca nad śladami traum i toksycznych relacji z rodzicami”
  - Warsztat z terapii grupowej metodą psychodramy
  - Akademia Umiejętności Trenerskich
  - Trening kreatywnego myślenia
  - Asertywność i efektywna komunikacja interpersonalna
  - Zarządzanie sobą w czasie
  - Poczucie więzi, przeżywanie straty
  - IPD – warsztat pracy doradcy zawodowego
  - Trening skutecznego radzenia sobie ze stresem
  - Seksualność jako integralny element pracy psychologa
  - Psychologia sądowa i penitencjarna
  - Przemoc w rodzinie, interwencja kryzysowa
  - Psychoterapia i poradnictwo
  - Rekrutacja i selekcja personelu
 • Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół zaburzeń nastroju, lękowych, adaptacyjnych, żalu po stracie.
 • psychoterapia indywidualna, konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne, diagnoza psychologiczna

logo-z-napisem-białe