Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Ankieta dla absolwentów PSP II

 • id
 • date
  2013-10-15
 • Jolanta
 • Skowron-Piasecka
 • jskowron77@wp.pl
 • NZOZ Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Żeromskiego 22 R
 • 39-300
 • Mielec
 • podkarpackie
 • Certyfikat terapii uzależnień od środków psychoaktywnych;
  Certyfikat psychoterapii uzależnień i współuzależnienia;
  Studium Przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  Studium socjoterapii;
  Uzależnienia behawioralne,
 • Pedagog i psycholog, certyfikowany psychoterapeuta uzależnień. Ukończyła studia pedagogiczne na WSP w Rzeszowie oraz psychologiczne na SWPS w Warszawie. Obecnie w trakcie 4-letnich
  studiów podyplomowych z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ w Warszawie.
  Prywatnie mama cudownej Zosi, właścicielka pięknego ogrodu i sfory zwierzaków.
 • Jako psychoterapeuta pracuje w podejściu integracyjnym pod stałą superwizją kliniczną certyfikowanych superwizorów PTP. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z problemami osobistymi, zaburzeniami lękowymi, nastroju, osobowości, poradnictwem psychologicznym oraz wspomaganiem rozwoju osobistego. Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje praca z osobami z grupy DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych). Ponadto pracuje z dorosłymi i młodzieżą w zakresie: uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych (hazard, komputer/internet, zaburzenia jedzenia).

logo-z-napisem-białe