Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Ankieta dla absolwentów PSP

 • id
 • date
  2012-10-29
 • Joanna
 • Frątczak
 • - certyfikat psychoterapii integracyjnej,
  - mgr psychologii,
 • 2011 - Psychoterapia problemów występjących w związkach i rodzinie",
  2009 - "Strategie i procedury psychoterapeutyczne w pracy z członkami rodzin dysfunkcyjnych"
  2007 - studia podyplomowe SWPS w zakresie profesjonalnej psychoterapii (4 letnie),
  2004 - "Psychoterapi skoncentrowana na emocjach,
  2004 - "Genogram w procesie szkolenia terapeuty",
  2003 - szkolenie "Podstawy systemowej terapii rodzin",
  1996 - 2007 staże kliniczne w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia "Ogród", w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic, w Oddziale Szpitalnym Leczenia Nerwic i Depresji w Komorowie,
  1999 - Wydzał Psychologii UW
 • psycholog, psychoterapeuta
 • psycholog, psychoterapeuta
 • Instytut Psychologii Zdrowia PTP
 • ul Gęślarska 3
 • 02-412
 • Warszawa
 • dolnośląskie
 • 609188254

logo-z-napisem-białe