Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Czytelnia

Zasady przyznawania punktów edukacyjnych

Rok: 2000
Czasopismo: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Numer: 4

ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH
OPRACOWANIE dr Bogusława HABRATA IPN
1. Bierne formy akredytowanego szkolenia

((wykład) 1 pkt za 1 godz. - maksimum 5 pkt / dzień)

2. Bierno - czynne formy akredytowanego szkolenia

(czynny udział - seminarium, superwizja, warsztaty - 2 pkt - max 10 pkt/ dzień

3. Czynne formy akredytowanego szkolenia

(czyny udział obligatoryjny ze względu na formę szkolenia, interaktywności - 3 pkt - max 15 pkt / dzien

4. Udział w zespołach problemowych PARPA - 5 pkt

v Współczynnik za aktywność:

wykład lub prowadzenie zajęć 5,0 pkt
v Współczynnik za tematykę:

za tematyką bezpośrednio związaną z psychoterapią uzależnień - 1,0;
za tematyką związaną z ogólnymi zagadnieniami psychoterapii - 0,3;
za tematyką związaną z innymi klinicznymi uzależnieniami - 0,3;
za tematyką związaną z ogólnymi lub innymi zagadnieniami psychologii - 0,2;
za tematyką związaną z ogólnymi lub innymi zagadnieniami psychiatrycznymi - 0,2;
v Współczynnik za kwalifikacje zawodowe:

profesora lub doktora habilitowanego -1,5;
doktora -1,2;
specjalisty terapii uzależnień - 1,2;
v Punkty za publikacje:

za publikację oryginalną w fachowym czasopiśmie zagranicznym indeksowanym -50 pkt
za publikację oryginalną w fachowym czasopiśmie zagranicznym nieindeksowanym - 20 pkt
za publikację poglądową w fachowym czasopiśmie zagranicznym indeksowanym - 30 pkt
za publikację poglądową w fachowym czasopiśmie zagranicznym nieindeksowanym - 10 pkt
prezentacja posterowa oryginalna na zjeździe międzynarodowym - 5 pkt
prezentacja posterowa inna na zjeździe międzynarodowym - 2 pkt
za abstrakt w czasopiśmie zagranicznym - 4 pkt
za publikację oryginalną w fachowym czasopiśmie krajowym recenzowanym - 20 pkt
za publikację oryginalną w fachowym czasopiśmie krajowym nierecenzowanym - 5 pkt
za pracę poglądową w fachowym czasopiśmie krajowym recenzowanym - 10 pkt
za pracę poglądową w fachowym czasopiśmie krajowym nierecenzowanym - 2 pkt
za abstrakty w czasopiśmie krajowym, zagranicznych materiałach zjazdowych, krajowych materiałach zjazdowych, listy do redakcji, wypowiedzi dla prasy - 1 pkt
prezentacja posterowa oryginalna na zjeździe, konferencji krajowej - 2 pkt
prezentacja posterowa inna - 1 pkt
v współczynnik za termatykę j. w. - 2 pkt

PUNKTY ULEGAJĄ ZAOKRĄGLENIU DO CAŁOŚCIlogo-z-napisem-białe