Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Czytelnia

Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.2.22 (Debian) Server at www.psychologia.edu.pl Port 80

Dobre ziarno

Elżbieta Rachowska

Rok: 2000
Czasopismo: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Numer: 4

To, co było charakterystyczne dla spotkania w Gostyniu, to otwarte dzielenie się w czasie mityngów dowiadczeniem ze swojego trzeźwienia.

Motto: "Pod żadnym pozorem nie odnaleźlimy lekarstwa na uzależnienie. Oferujemy jedynie skuteczny, codzienny plan zdrowienia".(Wielka Księga NA)

Pracując od kilku lat z osobami uzależnionymi, staram się o ułożenie pozytywnych relacji między profesjonalnym programem terapeutycznym a NA/AA oraz stworzenie praktyczne go partnerstwa między nimi. W nasz program terapeutyczny staramy się włączać program NA, wychodząc z za łożenia, iż oba rodzaje działań mogą się nie tylko uzupełniać, lecz nawzajem wzmacniać. To, co dzieje się w NA/AA dzieje się również w dobrej psychoterapii, czyli postępy w poznaniu samego siebie i pojawienie się gotowości do zmiany osobistej. Funkcja i proces zmiany są podobne, aczkolwiek różne są formy i mówi się o tym innym językiem.

Pierwszy mityng inicjujący powstanie NA (Narcotics Anonymous) odbył się w lipcu 1953 roku w Południowej Kalifornii w USA. W 1972 roku w Los Angeles otwarto Światowe Biuro Służb NA (World Service Office).

Dzisiaj grupy NA funkcjonują w 140 krajach. Jest ich 2700.

W Polsce ruch NA rozwija się od kilkunastu lat. Obserwowałam proces tworzenia się ruchu NA w Toruniu. Został on zainicjowany przez byłych pacjentów naszego ośrodka, którzy uzyskali pierwszą wiedzę na temat Programu Dwunastu Kroków w czasie terapii. Z perspektywy lat, widzę ile było niedoskonałości w naszych działaniach. Okazało się to jednak "rzuceniem dobrego ziarna", które zaowocowało. W moim myśleniu głęboko zakorzenione było przekonanie, że poza udziałem w programie terapeutycznym, człowiek uzależniony musi znaleźć oparcie dla swojego zdrowienia wśród innych trzeźwiejących ludzi. Grupa NA/AA zaspokaja potrzebę zależności od grupy, ale tak że przypomina stale, że osoby uzależnione ponoszą osobistą odpowiedzialność za każdy swój czyn. Zarówno w grupach NA, jak i w grupie terapeutycznej, dowiadują się, że chociaż inni ludzie mogą okazać im chwilową pomoc, to tylko oni sami naprawdę decydują o tym, czy będą brać (pić) czy nie.

* * *
W październiku ubiegłego roku od była się w Toruniu VI Konferencja NA i Zlot Radości, w którym uczestniczyło ponad 150 osób z całego kraju. Było to dla mnie wzruszające spotkanie trzeźwiejących uzależnionych młodych ludzi, z których częścią spotkałam się wcześniej w czasie terapii i to nie zawsze z pomyślnym skutkiem. Okazało się jednak, że skorzy stali z pomysłu oparcia swojego trzeźwienia o grupy NA.

W dniach 2628 maja br. odbyła się kolejna VII Konferencja i Zlot Rado ci w klasztorze o.o. Filipinów w Gostyniu koło Poznania. Poza przedstawicielami grup z całej Polski przyjechali także goście z Anglii, Czech, Niemiec, Szwecji. Goście prowadzili warsztaty dotyczące roli pełnienia służby w NA, sponsora, rozumienia uzależnienia jako choroby. Program Dwunastu Kroków NA, oparty na za adoptowanych Dwunastu Krokach AA, jest podstawą programu wyzdrowienia. Osoby trzeźwiejące, w opar ciu o ten program, identyfikują się ze wszystkimi środkami zmieniającymi nastrój/świadomość, a nie z pojedynczym środkiem, jak np. alkohol. Jak sami mówią, ich problemem jest nie specyficzny środek, ale choroba zwana "uzależnieniem". "Jako uzależnieni jesteśmy ludźmi, u których używa nie jakichkolwiek środków zmieniających nastroje, odmieniających stany świadomości, powoduje problemy w każdej dziedzinie życia. Uzależnienie jest chorobą, która dotyczy więcej niż tylko samego używania narkotyków."(Wielka Księga NA)

To, co było charakterystyczne dla spotkania w Gostyniu, to otwarte dzielenie się w czasie mityngów doświadczeniem ze swojego trzeźwienia. Przyjechały osoby o różnym za awansowaniu w swoim zdrowieniu. Wszystkie jednak wzajemnie czerpały od siebie nadzieję na zmianę swojego życia, na umocnienie życia w trzeźwości. Dominowała atmosfera tolerancji, szczerości, uczciwości w tym, co mówili w czasie spotkań. Osoba uzależniona w czasie zażywania często pogrąża się w bólu, cierpieniu, poczuciu beznadziejności, braku wiary na zmianę swojego życia. Spotkania z innymi uzależnionymi, którzy są o krok bardziej zaawansowani w trzeźwieniu, pokazują drogę, która daje szansę wydostania się z pułapki, jaką okazały się narkotyki i alkohol. Autentyczne dzielenie się swoim doświadczeniem przez członków NA często uruchamia te resztki nadziei, które nie zawsze udaje nam się pobudzić w czasie profesjonalnej terapii.

Zasadą programu jest niesienie po słania innym uzależnionym, "tak, aby żaden z uzależnionych, poszukujących wyzdrowienia, nie musiał umierać bez możliwości szansy znalezienia lepszej drogi życia." (Wielka Księga NA).

Trzeźwienie w oparciu o Program Dwunastu Kroków, to nie tylko utrzymywanie abstynencji. To także praca nad swoimi wadami, umiejętność słuchania innych, praca nad swoją skromnością, wyzwalanie się z egocentryzmu, nadzieja, że można zrealizować swoje marzenia.

Mam osobisty stosunek do tych spotkań. Moimi pacjentami są młodzi uzależnieni ludzie. Doceniam ich starania o zmianę swojego życia. Praca z nimi uczy mnie tego, co jest zawarte w Programie Dwunastu Kroków: uznania bezsilności, pokory, uczciwości, słuchania drugiego człowieka, rezygnowania z własnych recept jako jedynie słusznych. Pokazuje mi tak że, że niezwykle silna jest w człowieku wola życia, jeśli znajdzie sens dla swojej egzystencji i oparcie w innych. W spotkaniach w Gostyniu, poza mityngami, w czasie zabaw, ognisk, spotkań, było wiele młodzieńczej radości, dojrzałej refleksji nad życiem, wzajemnej życzliwości i pogody ducha.

Jestem przeciwna wszelkim podziałom na ludzi uzależnionych od alko holu i od narkotyków, dla mnie są oni po prostu uzależnieni i mogą sobie wzajemnie pomóc. Bliższe są mi idee integracji między ludźmi, sprzyjające dokonaniu zmiany w życiu osoby uzależnionej.

Elżbieta Rachowska,
Autorka jest psychologiem, specjalistą psychoterapii uzależnień, głównym konsultantem ds. uzależnień Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu.

LISTA MITYNGÓW "NA" REGIONU JĘZYKA POLSKIEGO NA DZIEŃ 12. 02. 2000 r.
Bielsko Biała "MIX" - piątek 16.00 20.00 ul. Inwalidów 6, Bielskie Towarzystwo Trzeźwości 43-300 Bielsko Biała.
Brzeg Dolny "PRZEBUDZENIE" - poniedziałek 18.00 20.00 ul. Zwycięstwa 19/2 56-120 Brzeg Dolny.
Gdańsk "ARTYCHA" - wtorek 17.00 19. 00 ul. 3-go Maja 6, 80-802 Gdańsk.
Gliwice "DIAMENT" - piątek 17.30 20.30 Plac Inwalidów Wojennych 14 44-100 Gliwice.
Kętrzyn "BRATEK" - wtorek 17.00 ul. Sikorskiego 61/206, Klub Abstynenta "Dromader", 11-400 Kętrzyn.
Kielce "TRÓJKA" - środa 17.30 19.30 ul. 1 Maja 25-511 Kielce.
Kraków "OSIEMNASTKA" - poniedziałek, wtorek 16.30 18.30 ul. Krakowska 39 31-062 Kraków.
Łódź "ODRODZENIE" - piątek 17.30 19.30 ul. Bolesława Chrobrego 16 91-464 Łódź.
Olsztyn "POWSTAŃCY" - poniedziałek 16.00 18.00 ul. Barcza 2 00-273 Olsztyn.
Opole "ŚWIATŁO" - niedziela 16.30 ul. Mickiewicza 14, Dom Katechetyczny salka nr 13, 45-334 Opole.
Płock "ELF" - niedziela 15 30 17.30 , wtorek 17.15 19.15 Plac Generała Dąbrowskiego 1 00-402 Płock.
Poznań "JEDYNKA" - sobota 18.00 20.00 Aleja Marcinkowskiego 20, Poradnia Uzależnień "MONAR" 61-287 Poznań.
Poznań "GENEZIS" - czwartek 19.00 21.00 Plac Asnyka 5 09-404 Poznań.
Radom - poniedziałek 18.00 ul. Limanowskiego Punkt Konsultacyjny "MONAR".
Skarżysko Kamienna "TRATWA" - czwartek 18.00 20.00 ul. Niepodległości 77 26-110 Skarżysko Kamienna.
Toruń "ŚWIATŁO" - wtorek, czwartek 18.15 20.00 ul. Marii Skłodowskiej Curie 27/29 87-100 Toruń.
Toruń "WIOSENNA OKTAWA" - sobota 17.00 19.00 ul. Strumykowa 4 (piwnica) 87-100 Toruń.
Tychy "BONANZA" - piątek 17.00 19.00 ul. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy.
Warszawa "PULSAR" - czwartek 19.00 21.00 ul. Dzielna 7, Poradnia Uzależnień 00-154 Warszawa.
Warszawa "ŚWIATŁO" - niedziela 11.00 13.00 ul. Dereniowa 12, Dom Parafialny Betania 02-791 Warszawa.
Warszawa "DZIEWIĄTKA", areszt śledczy - piątek 16.00 18.00 ul. Kłobucka 5.
Warszawa "WITAJCIE" - wtorek 18.00 20.00 Al. Komisji Edukacji Narodowej 101 Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego.
Węgorzewo "KAKTUS" - wtorek 18.00 (latem 19.00 ) niedziela 17.00 ul. Zamkowa 16, Dom Parafialny, 11-600 Węgorzewo.
Wodzisław Śląski "AGNIESZKA" - sobota 16.30 18.30 , spotkania odbywają się w kościele na rynku.
Wrocław "CZYSTY DZIEŃ" - czwartek 18.00 ul. Korzeniowskiego Ośrodek OLiRU.
Wrocław "ARKA NADZIEI" Zakład Karny - środa 16.00 18.00 ul. Łuczników 3 52-218 Wrocław.
Zgorzelec "MIŁOŚĆ" - wtorek 17.00 ul. Ks. Jana Kozaka Kościół Św. Barbary i Józefa Robotnika.logo-z-napisem-białe