Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Czytelnia

Moved Permanently

The document has moved here.


Apache/2.2.22 (Debian) Server at www.psychologia.edu.pl Port 80

Zamek pełen optymizmu

Marzena Wojtczak- Słowikowska

Rok: 2003
Czasopismo: Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
Numer: 1


Zbliżając się do Woskowic Małych, już z odległości kilku kilometrów można zobaczyć wznoszącą się ponad koronami drzew charakterystyczną wieżę zamku


To właśnie tutaj, w XVIII - wiecznym, zabytkowym obiekcie mieści się Ośrodek Leczenia Odwykowego. Miejsce to ma za sobą ponad czterdziestoletnią historię związaną z leczeniem osób uzależnionych od alkoholu. Różne były dzieje i etapy tego leczenia: od wszechwładnej ergoterapii - do pierwszych, nieśmiałych prób terapeutycznych pogadanek. W tym czasie zmieniło się też kilku dyrektorów placówki.


* * *

W 1990 roku funkcję tę objęła i sprawuje ją do dziś lekarz psychiatra, specjalista seksuolog Ewa Skrzyczewska (od 2001 r. również Specjalistka Psychoterapii Uzależnień). Nowa Dyrektor podjęła wyzwanie stworzenia z Woskowic Małych ośrodka o profilu psychoterapeutycznym. To oczywiście wiązało się ze zgrupowaniem i wyszkoleniem zespołu terapeutycznego. Rezultaty zaczęły być widoczne bardzo szybko. Początkowo funkcjonowały pojedyncze, zamknięte grupy terapeutyczne, później oferta stawała się coraz szersza.
W 1994 roku ośrodek znalazł się wśród wiodących w kraju monitorowanych placówek. Nadal jednak borykano się z trudnościami kadrowymi.
W 1997 roku, w związku z zamknięciem OLO Zabłoty, dyrektor Skrzyczewska zaproponowała terapeutom z tego ośrodka pracę w Woskowicach. W rezultacie dwie osoby z byłego zespołu Zabłot zdecydowały się zmienić miejsce zamieszkania i rozpocząć nowy etap życia zawodowego w Woskowicach Małych.
W 1998 roku ośrodek uzyskał status Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Dalszy rozwój stał się tylko kwestią czasu. Z jednej strony, niezwykle ważną sprawą w dalszym ciągu pozostawała dbałość o stabilność i różnorodność oferty terapeutycznej, z drugiej strony, nieustannej uwagi i nakładów finansowych wymagała i nadal wymaga cała sfera związana z utrzymaniem w dobrym stanie zabytkowych obiektów zespołu pałacowo-parkowego.

Rezultaty?
Pałac pięknieje, a oferta terapeutyczna jest coraz bogatsza. Placówka świadczy
usługi dla ponad 1200 pacjentów rocznie, w tym sporą część stanowią osoby spoza województwa opolskiego.
Ośrodek posiada dwa oddziały:
* Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych.
* Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
Odział terapeutyczny zaplanowano dla 60 pacjentów. Zwykle ich realna ilość jest jednak większa. Na leczenie zgłasza się również coraz więcej osób z uzależnieniem innym niż alkoholizm. Naszą propozycję terapeutyczną dostosowaliśmy do nowych wymagań. Ma to szczególne znaczenie w kwestii osób uzależnionych od hazardu. Oferujemy program leczenia hazardzistów uwzględniający specyfikę tego uzależnienia.
Podstawowy, intensywny program psychoterapii trwa 6 tygodni. Rozpoczyna się grupą wstępną, w trakcie której każdy pacjent ma przydzielonego indywidualnego konsultanta. Kolejnym etapem jest grupa intensywnej terapii trwająca 5 tygodni. Program terapeutyczny zawiera w sobie większość standardowych tematów koniecznych do realizacji na tym etapie leczenia. Pacjenci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, edukacyjnych, treningach zachowań, zebraniach społeczności.
Minimum raz w tygodniu pacjent spotyka się ze swoim terapeutą indywidualnym, również Osobisty Program Terapii konstruowany jest w odcinkach tygodniowych.
Dwa razy w tygodniu odbywają się na terenie ośrodka mitingi AA. Część mitingów prowadzą trzeźwiejący alkoholicy z grup AA dojeżdżający specjalnie z Olesna i Kępna.
Ważnym elementem terapii, wysoko cenionym przez pacjentów, są zajęcia pt. ”Moja Duchowość” prowadzone przez kapelana ośrodka ks. Marcina Marsollka - specjalistę psychoterapii uzależnień. Zajęcia odbywają się w trzech trzygodzinnych cyklach przeznaczonych kolejno dla pacjentów II, III i IV tygodnia terapii. Oprócz tego, każdy ma możliwość wzięcia udziału w Mszy Świętej i osobistej rozmowie z kapelanem.
Po ukończeniu sześciotygodniowego programu podstawowego pacjent układa Plan Dalszego Zdrowienia. Przy jego konstruowaniu szczególny nacisk kładziemy na to, aby w miarę możliwości był realizowany w miejscu zamieszkania pacjenta. Istnieje też możliwość wzięcia udziału w programie terapii pogłębionej w OLO Woskowice (zajęcia weekendowe) oraz spotkaniach Klubu Pacjenta (zjazdy absolwentów odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca).
Propozycja terapeutyczna ośrodka obejmuje również pracę z rodzinami pacjentów. W jej ramach oferujemy comiesięczne spotkania edukacyjne, a w razie potrzeby sesje małżeńskie i rodzinne.
Aktualnie zespół terapeutyczny ośrodka liczy 11 osób. Cztery osoby mają wyższe wykształcenie, cztery są w trakcie jego uzyskiwania (IV, V rok studiów), siedem osób ukończyło STU, trzy z nich posiadają certyfikat specjalisty, jedna osoba certyfikat instruktora. Docelowo na oddziale terapii ma być zatrudnionych 14 osób. To, co jednak najważniejsze w tym zespole, to nie liczby, ale atmosfera w nim panująca: nastawiona na rozwój, samokształcenie, wzajemne inspirowanie się. Dzięki temu program terapeutyczny nieustannie ewoluuje. Nowe pomysły są sprawdzane, modyfikowane, uzgadniane na zebraniach, często towarzyszą temu bardzo burzliwe dyskusje. (W tej chwili też jesteśmy w przededniu kolejnego etapu poszerzenia oferty terapeutycznej.) Zespół dwa razy w tygodniu spotyka się na zebraniach klinicznych, ale „nieoficjalne” spotkania całego zespołu w którymś z gabinetów terapeutycznych i ożywione dyskusje zawodowe należą do codzienności. Koledzy z większym doświadczeniem terapeutycznym chętnie dzielą się swoją wiedzą. Nowi pracownicy mają w tym zespole duże szanse na wypracowanie własnego warsztatu zawodowego. Pomaga w tym postawa dyrekcji ośrodka, dla której jednym z priorytetów jest finansowanie kształcenia terapeutów nie tylko w zakresie wymaganych ustawą szkoleń. Dzięki temu mogliśmy skorzystać z oferty terapeutycznej i szkoleniowej renomowanych firm zajmujących się psychoterapią o różnorodnej orientacji teoretycznej. Takie doświadczenia pomagają nam niewątpliwie w bardziej zintegrowanym spojrzeniu na problemy osoby uzależnionej. Aktualnie cały zespół uczestniczy w cyklu szkolenia z zakresu psychopatologii i diagnostyki osobowości. Od kwietnia b. r. opiekę superwizyjną nad zespołem będzie sprawował Sławomir Grab.
Ośrodek wyposażony jest w sprzęt komputerowy i nowoczesny sprzęt audiowizualny, dlatego wszystkie materiały, niezbędne pacjentowi do pracy, drukujemy na miejscu. Mimo rozlicznych zawirowań i kłopotów, jakie przeżywa służba zdrowia w całym kraju, jesteśmy ciągle pełni optymizmu, jeśli chodzi o możliwości rozwoju Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY OLO WOSKOWICE MAŁE


Marzanna Wojtczak-Słowikowska - pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik oddziału terapii uzależnień.
Urszula Szymanowska - pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień
Ks. Marcin Marsollek - kapelan, specjalista psychoterapii uzależnień
Sławomir Preś - psycholog, terapeuta uzależnień
Halina Biedka - certyfikowany instruktor terapii uzależnień
Krzysztof Groszek - absolwent STU, instruktor terapii uzależnień
Waldemar Inglot - absolwent STU, instruktor terapii uzależnień
Jerzy Gawłowski - absolwent STU, instruktor terapii uzależnień
Maria Chwołka - absolwentka SPP, instruktor terapii uzależnień
Violetta Słodka - instruktor terapii uzależnień
Krzysztof Zabłocki - instruktor terapii uzależnieńlogo-z-napisem-białe