Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Czytelnia

Leki psychoaktywne w leczeniu odwykowym

Zofia Kowalczyk

Rok: 2003
Czasopismo: Świat Problemów
Numer: 12

Czy istnieją leki psychoaktywne całkowicie bezpieczne dla osób uzależnionych? Uważam, że nie, ponieważ wszystkie one działają na ośrodkowy układ nerwowy, zmieniają samopoczucie i nastrój, regulując je chemicznie "z zewnątrz". Są jednak sytuacje, kiedy podawanie tych leków staje się niezbędne: choroby psychiczne, głębokie zespoły depresyjne, zespoły otępienne mogą spotkać każdego człowieka, także uzależnionego. Trudno wówczas pomóc bez farmakoterapii. Decyzję o rozpoczęcie takiego leczenia musi podjąć lekarz psychiatra po zbadaniu pacjenta, rozważeniu "za i przeciw", ocenie, jakie ryzyko niesie za sobą powstrzymanie się od farmakoterapii.

Podawanie leków psychoaktywnych osobom uzależnionym - wskazania, zasady, bezpieczeństwo takiego leczenia - budzi wiele wątpliwości i sprzecznych opinii. Od kilku lat pracuję w lecznictwie odwykowym i chciałabym podzielić się swoimi spostrzeżeniami na ten temat. Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, które leki psychoaktywne wolno, a których nie wolno podawać osobom uzależnionym. Właściwie wolno wszystkie, ale tylko wtedy, gdy istnieją bezwzględne do tego wskazania.
Osoby uzależnione w pierwszych miesiącach po przerwaniu picia alkoholu często skarżą się na zaburzenia snu, drażliwość, okresowe odczuwanie przygnębienia lub wahania nastroju, zaburzenia koncentracji uwagi i przypominania sobie. Często są mocno zaniepokojone tymi objawami, a zaburzenia koncentracji uwagi interpretują jako poważne zaburzenia pamięci; niektórzy wyrażają nawet obawy przed rozpoczynającym się zespołem otępiennym.
Wymienione dolegliwości nie są wskazaniem do rozpoczęcia farmakoterapii. Wystarczy poinformować pacjenta, że wiążą się one z przewlekłym zatruciem alkoholem, są typowym objawem występującym we wczesnej abstynencji, ich nasilenie będzie się zmniejszać aż do ustąpienia, mogą trwać do kilku lub kilkunastu miesięcy.
Pacjentom z zaburzeniami rytmu snu i czuwania w pierwszych tygodniach po zaprzestaniu picia warto zwrócić uwagę na higienę snu - chodzenie spać o jednakowej porze, unikanie snu w ciągu dnia, wystrzeganie się picia wieczorem kawy i mocnej herbaty.
Także niewielkie wahania nastroju nie są wskazaniem do stosowania na przykład leków przeciwdepresyjnych. Problem pojawia się wtedy, gdy nasilenie dolegliwości psychicznych jest tak duże, że znacznie utrudnia pacjentowi codzienne funkcjonowanie. Na przykład jeśli przygnębienie staje się bardzo głębokie, pacjent jest znacznie spowolniały lub przeciwnie - stale odczuwa niepokój i lęk, nic nie sprawia mu przyjemności, zaczyna myśleć o śmierci, ma nieuzasadnione poczucie winy. Jeśli takie objawy utrzymują się dłużej niż dwa tygodnie, konieczne jest leczenia lekiem przeciwdepresyjnym.
Konieczne jest również podawanie leków przeciwpsychotycznych osobom, u których rozwinęły się psychozy alkoholowe (jak halucynoza ostra lub przewlekła, paranoja alkoholowa). O konieczności rozpoczęcia leczenia farmakologicznego zawsze decyduje lekarz.
Grupą pacjentów, którzy muszą długotrwale przyjmować leki psychoaktywne, są osoby z podwójną diagnozą - uzależnienia i choroby psychicznej (na przykład schizofrenii, zaburzeń afektywnych jedno- i dwu- biegunowych). Osoby te zgłaszają się czasem do placówek lecznictwa odwykowego, prosząc o pomoc w zatrzymaniu picia lub brania. Decyzja o zakwalifikowaniu takiego pacjenta do programu odwykowego jest bardzo trudna. Terapeuci wyrażają wątpliwości, na ile skorzysta on z terapii: czy leki, które musi przyjmować, nie spowodują u niego zaburzeń percepcji? Czy będzie mógł w pełni doświadczać swoich uczuć? itp.
W WOTUW w Pruszkowie nie mamy sztywnych reguł dotyczących takich pacjentów. Za każdym razem, gdy pojawi się taka osoba, prosząc o leczenie odwykowe, zastanawiamy się: w jakim aktualnie jest stanie psychicznym? Czy ma dobry "kontakt z rzeczywistością"? Czy zaburzenia psychotyczne (omamy, urojenia), jeśli je miała, ustąpiły lub zmniejszyły się na tyle, że nie przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu tej osoby? Czy jej nastrój i napęd psychoruchowy są wyrównane? Czy poradzi sobie intelektualnie?
Oczywiście, jeśli zadecydujemy o zakwalifikowaniu takiej osoby, otrzymuje ona w trakcie terapii leki, które przyjmowała wcześniej. Unikamy jedynie podawania benzodiazepin, dążymy do zmniejszenia ich dawki i zamiany na lek z innej grupy. Pacjenci leczeni z powodu chorób psychicznych, nawet jeśli są w stanie remisji (tzn. wycofania się ostrych objawów chorobowych), muszą długotrwale przyjmować leki psychotropowe, na przykład w schizofrenii po pierwszym epizodzie psychotycznym co najmniej 1-2 lata, po kolejnym co najmniej 5 lat [1]. Wcześniejsze ich odstawienie może doprowadzić do nawrotu objawów.
Warto też wspomnieć, że leków psychoaktywnych po dłuższym przyjmowaniu nie wolno nagle odstawić. Wymagają one powolnego zwiększania i zmniejszania dawki, ponieważ po nagłym przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy niepożądane. I nie ma tu znaczenia, czy lek należy do grupy uzależniających fizycznie, czy nie. Na przykład po odstawieniu leków przeciwdepresyjnych (które nie uzależniają fizycznie) mogą przez dzień lub dwa występować nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, zaburzenia snu, drażliwość, lęk, pobudzenie, apatia, nasilenie objawów depresji [2]. Dlatego niewłaściwe jest zalecanie samodzielnego odstawienia używanych od dawna leków, na przykład przed rozpoczęciem terapii odwykowej. Trzeba skierować pacjenta do lekarza, który oceni jego stan i zadecyduje o szybkości zmniejszania dawki.
Trudno sobie wyobrazić leczenie nasilonego zespołu abstynencyjnego bez podania leków z grupy benzodiazepin. Jednak stosowanie tych leków powinno być bardzo krótkie, do czasu ustąpienia ostrych objawów. Szczególnie duże ryzyko uzależnienia związane jest z przyjmowaniem leków uspokajających o krótkim okresie działania, takich jak alprazolam, lorazepam, midazolam, temazepam (nazwy handlowe leków znajdują się na liście poniżej). Jeżeli lekarz uzna za konieczne przepisanie pacjentowi leku o potencjale uzależniającym, ma obowiązek poinformować go o tej właściwości leku oraz określić bezpieczny czas jego stosowania (unikać stosowania dłużej niż trzy miesiące w terapii zaburzeń lękowych i miesiąc w terapii zaburzeń snu) i zalecić najmniejszą skuteczną dawkę [3].
Niestety, często zdarza się, iż lekarze przepisujący leki uspokajające z grupy benzodiazepin nie informują pacjentów, że te leki mogą uzależnić oraz że nie wolno brać ich długo. Zdarza się, że pacjenci trafiający do terapii odwykowej mają za sobą kilkuletni okres przyjmowania tych leków, przepisywanych im przez tego samego lekarza.
Terapeuci często pytają, jakie zmiany w zachowaniu i samopoczuciu psychicznym pacjenta mogą wywołać leki psychotropowe. Uboczne objawy ich działania mogą być takie:
po lekach uspokajających i nasennych - nadmierna senność, osłabienie siły mięśniowej, niezborność, spowolnienie, u osób starszych - zaburzenia pamięci;
po lekach przeciwdepresyjnych: trójpierścieniowych (jak amitryptylina, imipramina, doksepina) - senność lub bezsenność, niepokój, zaburzenia koncentracji uwagi, osłabienie procesów poznawczych; po lekach nowej generacji (fluoksetyna, paroksetyna, citalopram) - utrata apetytu, nudności, bóle głowy, zaburzenia snu, niepokój, poczucie ogólnego rozbicia;
po neuroleptykach (lekach przeciwpsychotycznych) - nadmierna senność lub przeciwnie - pobudzenie, niepokój, zaburzenia procesów poznawczych, objawy pozapiramidowe (drżenie i usztywnienie ciała, maskowatość i "naoliwienie" twarzy, drżenie ust, mimowolne ruchy tułowia i kończyn, nie można usiąść ani ustać w miejscu), nagłe spadki ciśnienia tętniczego przy gwałtownej zmianie pozycji ciała;
po lekach normotymicznych (stabilizatory nastroju) - nudności, utrata apetytu, drżenie rąk, osłabienie mięśniowe, senność, bóle i zawroty głowy;
po lekach prokognitywnych (poprawiające procesy poznawcze) - piracetam: zaburzenia snu nocnego, senność w ciągu dnia, poczucie zmęczenia, przygnębienie, niepokój, drażliwość;
inne leki: nudności, poczucie zmęczenia, apatia, poczucie oszołomienia.
Poniżej znajduje się lista leków psychoaktywnych, dostępnych w polskich aptekach - z podziałem na te, które mogą wywołać zależność fizyczną (wzrost tolerancji, objawy zespołu abstynencyjnego po ich odstawieniu), oraz te, które nie stwarzają takiego niebezpieczeństwa. Nie oznacza to, że leki z tej drugiej grupy są całkowicie bezpieczne dla osób uzależnionych. Działają one na ośrodkowy układ nerwowy, zdarza się, że są przyjmowane nie ze wskazań medycznych, ale dla wywołania zmiany samopoczucia. Bywa też, że osoby uzależnione od leków z grupy benzodiazepin "dobierają" jeszcze coraz większe ilości leków z różnych grup.
Sytuacja z lekami z grupy bez potencjału uzależnienia fizycznego jest jednak o tyle lepsza, że można dość szybko je odstawić (choć nie wolno nagle!) bez ryzyka objawów odstawienia.
W każdej z wymienionych grup najpierw podana jest nazwa chemiczna leku (napisana z małej litery), a potem - nazwa jego preparatów dostępnych w Polsce [4].

[1] Antoni Bilikiewicz i wsp.: Psychiatria. Urban & Partner, Wrocław 2002.
[2] Małgorzata Rzewuska: Leczenie farmakologiczne w psychiatrii. PZWL, Warszawa 1997.
[3] Stanisław Pużyński: Leki psychotropowe w terapii zaburzeń psychicznych. OIN. "Polfa", Warszawa 2002.
[4] Tamże.

Nasenne i uspokajające:
alprazolam - Afobam, Alprox, Neurol, Zomiren, Xanax; bromazepam - Lexotan; chlordiazepoksyd - Elenium; diazepam - Relanium, Relsed; klonazepam - Clonazepamum, Rivotril; klobazam - Frisium; klorazepat - Tranxene, Cloranxene; lorazepam - Lorafen; oksazepam - Oxazepam; medazepam - Rudotel, Rusedal; estazolam - Estazolam; flunitrazepam - Rohypnol; lormetazepam - Noctofer; midazolam - Dormicum, Sopodorm; nitrazepam - Nitrazepam; temazepam - Signopam; klometiazol - Heminevrin; zolpidem - Stilnox; zopiklon - Imovane, Zopiratio; barbital - Veronal; fenobarbital - Luminal; diazepam + cyklobarbital - Reladorm (obecnie wycofany).
Przeciwbólowe:
z opioidami - Codeinum, Eucodalum, Morfina, Dolargan, Pentazocyna, Tramal;
z dodatkiem barbituranów - Pabialgin, Veramid, Isalgin, Vegentalgin;
z fenacetyną - "tabletki z krzyżykiem", wycofane z aptek, sprzedawane w niektórych kioskach i sklepach spożywczych.
Przeciwkaszlowe:
z opioidami - Codeinum, Thiocodin, Acodin.

Leki psychotropowe, które nie wywołują fizycznego uzależnienia

Neuroleptyki - leki przeciwpsychotyczne:
chlorpromazyna - Fenactil; lewomepromazyna - Tisercin; promazyna - Promazin; flufenazyna - Mirenil; perazyna - Pernazinum, Taxilan; perfenazyna - Trilafon; trifluoroperazyna - Apo-Trifluoroperazine; tiorydazyna - Thioridazin; chlorprotiksen - Chlorprotixen; flupentiksol - Fluanxol; zuklopentiksol - Clopixol; klozapina - Klozapol, Leponex; kwetiapina - Seroquel; olanzapina - Zyprexa, Zolafren; haloperidol - Haloperidol, Decaldol, Haldol; amisulpiryd - Solian; sulpiryd - Sulpiryd; risperidon - Rispolept.
Leki prokognitywne - poprawiające procesy poznawcze:
cholina - Gliatilin; deanol - Bimanol; lecytyna - Buerlecithin, Lecithin; meklofenoksat - Centrophenoxin; pirytinol - Enerbol, piracetam - Nootropil; rivastigmina - Exelon; gelantamina - Reminyl; bencyklan - Halidor; cinarizyna - Cinnarizinum; nicergoline - Adavin, Nilogrin, Sermion; winpocetyna - Cavinton, Vinpoton.
Leki normotymiczne - stabilizujące nastrój:
węglan litu - Lithium carbonicum; karbamazepina - Amizepin, Tegretol, Neurotop-Retard, Timonil; walproiniany - Depakine, Depamid, Convulex, Dipromal, Orfiril, Vupral.
Leki przeciwdepresyjne:
amitryptylina - Amitryptylinum, dezipramina - Petylyl; dibenzepina - Noveril; doksepina - Doxepin, Sinequan; imipramina - Imipramin; klomipramina - Anafranil, Hydiphen; opipramol - Pramolan; maprotylina - Ludiomil; citalopram - Cipramil, Cital; fluoksetyna - Prozac, Seronil, Bioxetin, Deprexetin, Fluoxetin; fluwoxamina - Fevarin; paroxetyna - Seroxat; sertralina - Zoloft, Asentra; tianeptyna - Coaxil; milnacipran - Ixel; wenlafaksyna - Efectin, Efexor; reboksytyna - Edronax; bupropion - Zyban, Wellbutrin; mianseryna - Mianserin, Norserin, Lerivon, Miansen; nefazodon - Serzone; trazodon - Trittico, Desyryl, Molipaxin; mirtazapina - Remeron; moklobemid - Aurorix, Mocloxil, Moklar; preparaty z dziurawca - Deprim.
Leki przeciwlękowe:
buspiron - Buspirone, Buxal, Spamilan, Mabuson; hydroksyzyna (także działanie nasenne) - Hydroxyzinum, Atarax.
Leki stosowane w zaburzeniach snu:
prometazyna - Diphergan, Polfergan; melatonina - Melatonina.logo-z-napisem-białe