Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Czytelnia

Alkohol a sen

tłum. Krzysztof Fronczyk

Rok: 1999
Czasopismo: Alkohol i Nauka
Numer: 2

W artykule przedstawiono zagadnienie wpływu spożywania alkoholu na wzorzec snu, potencjalnych konsekwencji zdrowotnych spożywania alkoholu w powiązaniu z zaburzeniami snu i ryzyka nawrotów u tych alkoholików, u których niemożliwy jest powrót do normalnego wzorca snu. Spożywanie alkoholu oddziałuje na funkcje neuroprzekaźników, które wywierają wpływ na sen. Alkohol skraca czas potrzebny do zaśnięcia, ale zakłóca drugą połowę snu i zwiększa niekorzystne efekty deprywacji snu. Alkoholicy są grupą zwiększonego ryzyka zapadalności na bezdech senny. Alkoholizm wpływa na zaburzenia snu: wydłużenie czasu koniecznego do zaśnięcia, częste wybudzenia, obniżoną subiektywną jakość snu połączoną ze zmęczeniem w ciągu dnia. Zespół abstynencyjny przy nagłym odstawieniu picia powoduje wzrost ilości snu REM. Artykuł zawiera komentarz dyrektora NIAAA dr med. Enocha Gordisa.logo-z-napisem-białe