Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Czytelnia

Psychiatra

zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych. Psychiatra jest lekarzem,  co oznacza, że ukończył pięcioletnie studia medyczne i specjalizację z psychiatrii. Poza wiedzą dotyczącą zaburzeń psychicznych posiada także ogólną wiedzę lekarską. W związku z tym psychiatra może przeprowadzać badania medyczne, przepisywać leki i wystawiać zwolnienia. Takich uprawnień nie ma psycholog. Leczenie psychiatryczne może polegać na farmakoterapii, czyli podawaniu odpowiednich leków, a także na psychoterapii (o ile psychiatra przeszedł odpowiednie szkolenie w tym zakresie). Metody te mogą być stosowane osobno, lub równolegle. Leczenie może odbywać się zarówno w szpitalu, jak i na zasadzie cyklicznych wizyt u specjalisty. Aby udać się na wizytę do psychiatry w Poradni Zdrowia Psychicznego nie jest potrzebne skierowanie. Jest ono jednak konieczne w przypadku leczenia w szpitalu psychiatrycznym. Wizyta polega głównie na rozmowie, jednak psychiatra może również przeprowadzić wywiad lekarski i ogólne badanie lekarskie. Pomimo różnic pomiędzy zawodami psychologa i psychiatry, nie ma znaczenia, do kogo zwrócimy się o pomoc w przypadku dotykającego nas kryzysu emocjonalnego, czy też podejrzenia występowania zaburzeń psychicznych. Jeżeli będzie taka potrzeba, psycholog zaproponuje konsultację u psychiatry, natomiast psychiatra skieruje pacjenta do psychologa, jeżeli to jego pomoc okaże się być potrzebna. Często psychiatra i psycholog współpracują ze sobą.

W pewnych przypadkach do podjęcia leczenia nie jest wymagana zgoda pacjenta. Pierwszą z nich jest sytuacja, kiedy pacjent na skutek choroby psychicznej zagraża bezpośrednio swojemu zdrowiu i życiu (myśli i próby samobójcze, samookaleczenia) albo życiu lub zdrowiu innych osób. Przymusowe leczenie jest możliwe także wobec osób, które wymagają leczenia psychiatrycznego, a które takiego leczenia nie chcą podjąć mimo tego, że ich stan zdrowia wyraźnie się pogarsza.

Na konsultację do psychiatry możemy udać się do Poradni Zdrowia Psychicznego.


Joanna Dryk

logo-z-napisem-białe