Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Pre/teksty. Spotkania biblioterapeutyczne

Zapraszamy na trzecie spotkanie w ramach cyklu „Pre/teksty. Spotkania biblioterapeutyczne” pt. „O uzależnieniu od alkoholu”, które odbędzie się w poniedziałek 19 grudnia 2022 r. o godz. 18.00 w BUW. Będzie to rozmowa wokół książki Jakuba Zająca pt. „Halt. Zapiski z domu trzeźwienia” (Wydawnictwo Wielka Litera, Warszawa 2022) z udziałem autora i dr n. med. Katarzyny Iwanickiej z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Spotkanie poprowadzi Anna Karczewska.

O uczestnikach spotkania:

Jakub Zając (ur. 1983, Łańcut) – absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie studiów polonistycznych i literaturoznawczych współpracował z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikował artykuły naukowe na temat polskiej literatury XIX i XX wieku, skupiając się głównie na problematyce wojny i pamięci. Autor mieszka w Krakowie, jest nauczycielem języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, interesuje się piłką nożną i filmem.

Katarzyna Iwanicka – absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w 2015 roku. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w nurcie systemowym atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie związana z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW. Oprócz działalności akademickiej pracuje jako psychoterapeutka, jest certyfikowanym terapeutą uzależnień oraz trenerem umiejętności psychospołecznych. W 2021 roku otrzymała tytuł superwizora aplikanta psychoterapii uzależnień. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień uzależnień od substancji oraz zachowań, a także stylów radzenia sobie ze stresem osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Prywatnie jest żoną i mamą.

Anna Karczewska – promotorka kultury i czytania. Prowadzi autorską audycję o książkach „Albo poczytam” w Radio Kampus. Pomysłodawczyni inicjatywy Książki Kupuję Kameralnie i kobiecych klubów czytelniczych Books&Boobs, prowadząca spotkania z pisarkami i pisarzami. Na co dzień pracuje w Państwowym Instytucie Wydawniczym, mieszka w Warszawie.

„Pre/teksty” to autorski cykl interwencyjnych spotkań-debat na granicy literatury i nauki, podejmujący ważne dla środowiska akademickiego zagadnienia dotyczące zdrowia psychicznego oraz szeroko rozumianego obszaru uzależnień i wykluczenia społecznego, a zarazem wskazujący na możliwe formy pomocy, jakie oferuje wspólnota uniwersytecka.

Nazywamy te spotkania biblioterapeutycznymi, ponieważ rozmawiamy o ważnych tematach – takich jak depresja, neuroróżnorodność, uzależnienia (alkohol, narkotyki, seks, media), zaburzenia odżywiania, transpłciowość – za pomocą literatury. W spotkaniach biorą udział autorki i autorzy książek oraz badacze i eksperci z Uniwersytetu Warszawskiego, m.in. z dziedziny socjologii, psychologii, w tym psychoterapii, biblioterapii.

Kolejne spotkanie z cyklu „Pre/teksty. Spotkania biblioterapeutyczne” odbędzie się 23 stycznia 2023 r. o godz. 18.00 w BUW. Gośćmi spotkania będą Tomasz Stawiszyński – autor m.in. książek „Ucieczka od bezradności” (Wyd. Znak Literanova, Kraków, 2021) i „Reguły na czas chaosu”(Znak Literanova, Kraków, 2022) oraz prof. Małgorzata Jacyno z Wydziału Socjologii UW.

Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy) /ul. Dobra 56/66, sala widowiskowa na poz.-1/

Wsparcie merytoryczne: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Wsparcie promocyjne:
Jednostki UW: Ombudsman, Centrum Pomocy Psychologicznej, Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, Biuro Promocji, Koordynator ds. Artystycznych, Niezależne Zrzeszenie Studentów UW, Wydział Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Jednostki spoza UW: Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne, Wydawnictwo Wielka Litera, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Patronaty medialne: Radio Kampus, Forum Akademickie

Zapraszamy!

logo-z-napisem-białe