Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Informacja dotycząca zajęć online dla studentów PSP

1. Wszystkie roczniki: superwizja – dokładne terminy przesyłają superwizorzy.
2. I rok: 22.05.20 – warsztat „Praca ze złością”.
Dorota Brewińska będzie się kontaktowała z uczestnikami i poda godziny.
3. II rok: 6.06.20, godz. 15-19 - „Osobowość unikowa” - warsztat, Jolanta Hojda.
4. Czekamy na uruchomienie serwera do filmów uczestników dla III i IV roku.

Informujemy wszystkich studentów I, II i III roku PSP,
że wszystkie prace zaliczeniowe można przesyłać na adres d.pastola@ipz.edu.pl.
Ważne, aby były napisane w formacie MS Word.

Zofia Sobolewska-Mellibruda

mgr Zofia Sobolewska-Mellibruda
kierownik ośrodka

z sobolewskaCertyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista psychologii klinicznej,  wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, certyfikowany Trener i Superwizor Treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Superwizor Psychoterapii Uzależnień PARPA. Prowadzi szkolenia i superwizje dla psychoterapeutów. Pracuje w podejściu integracyjnym.

logo-z-napisem-białe