Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Programy szkoleniowe

Od ćwierć wieku zajmujemy się szkoleniem osób, które pomagają innym. Nasze szkolenia są ukierunkowane na rozwijanie praktycznych umiejętności i wiedzy psychologicznej oraz strategii i metod psychoterapii i pomocy psychologicznej dla osób znajdujących się w trudnych i kryzysowych sytuacjach. 

Aktualna oferta szkoleń:

Profesjonalna Szkoła Psychoterapii

Studium Pomocy Psychologicznej dla Par

Studium Pomocy Psychologicznej dla Par II stopień

Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej

Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej II stopień

Studium Psychoterapii Grupowej i Treningu Psychologicznego

Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

Studium Terapii Uzależnienia od Narkotyków

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Trening interpersonalny

logo-z-napisem-białe