Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ I Stopień

UWAGA! Można uzyskać certyfikat specjalisty pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej

 

Celem szkolenia jest  zwiększanie wiedzy i rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych do udzielania pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi i osobistymi kryzysami.

Uczestnikami szkolenia są m.in. pracownicy pomocy społecznej, służby zdrowia, placówek oświatowo – wychowawczych i kuratoryjnych, organizacji pozarządowych, studenci pedagogiki, psychologii i socjologii.

Absolwenci otrzymują dyplom oraz zaświadczenie Kuratorium Oświaty.

270 godzin szkolenia obejmuje: 2 treningi (interpersonalny i intrapersonalny), pracę z grupą, pracę w kontakcie indywidualnym z klientem, interwencje poznawczo-behawioralne i interwencję kryzysową.

Program (sesje 4 i 3 –dniowe)

SESJA I
TRENING INTERPERSONALNY – osobiste przygotowanie do pomagania
Zajęcia są prowadzone w oparciu o doświadczenia osobiste uzyskiwane w grupie, zawierają elementy samopoznania pomocnego do lepszego rozumienia i ulepszania własnego funkcjonowania w relacji pomagania.

SESJA II
TRENING INTRAPERSONALNY – osobiste przygotowanie do pomagania
Zajęcia skoncentrowane są na pracy osobistej dotyczącej ważnych obszarów życia i dotyczą teraźniejszości lub przeszłości. Trening służy zwiększeniu świadomości irracjonalnych przekonań i emocji w sytuacjach społecznych, rozstawianiu się ze śladami przeszłości, które ograniczają osobiście, a także służy zwiększaniu świadomości postaw i zachowań w związku z przekonaniami, potrzebami i lękami. Całość ma służyć lepszemu rozumieniu i usprawnianiu własnego funkcjonowania w relacji pomagania.

SESJA III
GRUPOWE METODY POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ – zastosowanie, strategie i umiejętności
Poznawanie różnych modeli psychologicznej pracy z grupami i dynamiki procesów grupowych. Rozwijanie umiejętności prowadzenia spotkań grupowych oraz ćwiczenie czynności i procedur użytecznych w pracy z grupami.

SESJA IV
WPROWADZENIE DO INDYWIDUALNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
Poznawanie koncepcji procesu pomocy psychologicznej i czynników decydujących o skuteczności pomocy. Rozwijanie umiejętności empatycznego rozumienia i ćwiczenie czynności komunikowania służącego pomaganiu.

SESJA V
ANALIZY I INTERWENCJE POZNAWCZO-BEHAWIORALNE. OPRACOWYWANIE PLANÓW POMOCY
Poznawanie koncepcji poznawczo-behawioralnej analizy problemów i kryzysów osobistych. Ćwiczenie konceptualizacji poznawczej sytuacji problemowych i przygotowywania planów pomocy oraz metodyki poznawczo-behawioralnych interwencji.

SESJA VI
KRYZYSY OSOBISTE I INTERWENCJA KRYZYSOWA
Poznawanie koncepcji wyjaśniających kryzysy osobiste, modele kryzysów oraz strategii interwencji kryzysowej.

SESJA VII
INTERWENCJA KRYZYSOWA
Strategie i procedury pracy z kryzysem oraz z próbami samobójczymi i autodestrukcją.

TERMINY ZAJĘĆ:
I sesja - 10 – 13 listopada 2016
II sesja - 1 – 4 grudnia 2016
III sesja - 9 – 12 lutego 2017
IV sesja - 9 – 12 marca 2017
V sesja - 6 – 9 kwietnia 2017
VI sesja - 11 – 14 maja 2017
VII sesja - 26 – 28 maja 2017

W trakcie szkolenia można opuścić 10% zajęć. Nie obejmuje to treningów, na których obecność jest obowiązkowa od początku do końca.

Koordynatorem szkolenia jest mgr Anna Gromińska.

Opieka merytoryczna prof. Jerzy Mellibruda.

Koszt zajęć dydaktycznych i materiałów szkoleniowych – 3300 zł.

Miejsce szkolenia: Ośrodek Fundacji ETOH, Warszawa, ul. Mszczonowska 6, koszty zakwaterowania i wyżywienia określa Fundacja "Etoh" (http://www.etoh.edu.pl/, +22 836 80 81).

Formularz zgłoszeniowy

logo-z-napisem-białe