Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Ogłaszamy nabór do nowego szkolenia
Studium Terapii Uzależnień 2020/2021

Studium Terapii Uzależnień powstało z połączenia Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, które szkoliło przede wszystkim terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od alkoholu i członkami ich rodzin ze Specjalistycznym Szkoleniem w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia od Narkotyków, które przeznaczone było dla terapeutów pracujących z osobami uzależnionymi od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. STU wygrało konkurs na szkolenie terapeutów wszystkich uzależnień ogłoszony przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

STU jest szkołą dla kandydatów na specjalistów i instruktorów terapii uzależnień.
W ramach STU będzie realizowany program wymagany przez KBdsPN dla I etapu szkolenia przygotowującego do egzaminu certyfikacyjnego dla specjalistów/instruktorów psychoterapii uzależnień. Koszt szkolenia STU od 1 do 14 sesji wynosi 7500 zł płatne w czterech równych ratach (są to koszty dydaktyczne).

Absolwentów szkoleń w zakresie pomocy psychologicznej akredytowanych przez PARPA oraz absolwentów różnych szkól psychoterapii przyjmujemy od 5 sesji. Koszt szkolenia od 5 do 14 sesji wynosi 5300 zł płatne w trzech (są to koszty dydaktyczne).

Zespołem Studium kieruje Zofia Sobolewska-Mellibruda, superwizor PARPA, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta PTP.

Podstawowe tematy w szkoleniu:
• diagnoza uzależnień i współuzależnienia, koncepcja psychologicznych mechanizmów uzależnień, • integracyjna psychoterapia uzależnienia oraz inne podejścia w terapii uzależnień, • podstawy psychopatologii, • dialog motywujący i inne metody w terapii uzależnień, metody zapobiegania nawrotom, • problemy i psychoterapia osób współuzależnionych, problematyka przemocy w rodzinie, • specyfika problemów i psychoterapii DDA, • strategie pracy w pogłębionej fazie psychoterapii, w tym pracy nad wybranymi problemami emocjonalnymi i osobistymi, • trening konstruktywnych zachowań i techniki poznawczo-behawioralne, • uzależnienie od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, leków, nikotyny, pacjenci z uzależnieniem krzyżowym, z podwójną diagnozą, • zaburzenia jedzenia oraz uzależnienia behawioralne (seksoholizm, hazard, uzależnienie od komputera i inne).

Więcej...

Polecamy nową książkę Wydawnictwa Zielone Drzewo!


wprowadzenie do teorii

WPROWADZENIE DO TEORII I PRAKTYKI PSYCHOTERAPII

Jeden z czołowych współczesnych badaczy i krytyków psychoterapii obszernie prezentuje historię psychoterapii, jej teoretyczne podstawy i założenia. Przedstawia psychoterapię jako wyjątkową formę leczniczej praktyki i przygląda się temu, w jaki sposób rozwinęła się jako stosowana psychologia naukowa, jak ewoluowały badania nad nią i jak jej klienci stawali się coraz bardziej różnorodni. Co najważniejsze, dr Wampold uczy czytelnika, jak lepiej rozumieć wyniki badań nad psychoterapią i co to oznacza, że psychoterapia jest „skuteczna”…

Więcej…

Polecamy nową książkę Wydawnictwa Zielone Drzewo!


psychoterapia

PSYCHOTERAPIA TO NIE TO, CO MYŚLISZ
Jak wnieść psychoterapeutyczne zaangażowanie do chwili życia

Książka jest oparta na półwieczu doświadczenia zawodowego Jamesa Bugentala w nauczaniu, konsultacjach i superwizji psychoterapeutów w Stanach Zjednoczonych Ameryki i za granicą. Jest odzwierciedleniem dekad obserwacji podstawowych ludzkich uwarunkowań; wnosi znaczący, w pełni aktualny wkład do literatury, oferując istotną perspektywę dla każdego współcześnie praktykującego terapeuty

Więcej…

Polecamy nową książkę Wydawnictwa Zielone Drzewo!


alchemia emocji

ALCHEMIA EMOCJI
W jaki sposób nasz umysł może uzdrawiać nasze serce

Alchemia emocji przedstawia mapę umysłu, pokazuje, że większość naszych problemów można ująć w kategoriach podstawowych wzorców emocjonalnych, takich jak strach przed opuszczeniem, wykluczenie społeczne (poczucie braku przynależności) i podatność na zranienia (poczucie nadciągającej katastrofy). Ta książka uczy również, w jaki sposób uwolnić się od takich wzorców i zastąpić je empatią wobec nas samych i innych ludzi…

Więcej…

Polecamy nową książkę Wydawnictwa IPZ!


systemy psychoterapeutyczne

SYSTEMY PSYCHOTERAPEUTYCZNE.
ANALIZA TRANSTEORETYCZNA

Książka cieszy się opinią najlepszego podręcznika systemów współczesnej psychoterapii. Znajduje się w spisach lektur większości programów szkolenia psychoterapeutów i nauczania psychologii klinicznej w wielu krajach. Czytelnik znajdzie tu systematyczną prezentację i analizę 16 wiodących oraz krótsze charakterystyki ponad 30 innych systemów psychoterapii, uważanych za znaczące…

Więcej…

Polecamy nową książkę Wydawnictwa IPZ!


uwaga na ksiezniczki

UWAGA NA KSIĘŻNICZKI

Uwaga na księżniczki Beaty Chmielewskiej to zbiór 43 opowieści o poszukiwaniu rozwiązania dla sytuacji i problemów, jakie mogą dotyczyć każdego z nas. Każde spotkanie jest osobną, wyjątkową historią, czasami historią z puentą. Większość opisywanych problemów ma charakter uniwersalny i z tego względu mogą być inspiracją i pomocą dla innych osób, które poszukują rozwiązania. To główny powód, dla którego powstała ta książka. Autorka opowiada w niej, jak wykorzystać symbol i przestrzeń w procesie pomagania i w jakich sytuacjach warto to robić

Więcej…

Studium Pomocy Psychologicznej dla Par

Ogłaszamy nabór na VII edycję, która rozpocznie się w marcu 2020 r.

Program systematycznego szkolenia dla osób zajmujących się udzielaniem pomocy psychologicznej dla par lub zainteresowanych tym tematem. Celem Studium jest profesjonalne przygotowanie do pracy z parami - rozwijanie umiejętności i wiedzy niezbędnych w pracy z parami, praca własna dotycząca doświadczeń z byciem w związku (własne zasoby i ograniczenia), metody i techniki pracy, poznanie kluczowych obszarów związanych z pracą z parami.

Szkolenie obejmuje 8 sesji. Dla osób, które ukończyły Studium istnieje możliwość szkolenia zaawansowanego (II stopień) obejmującego superwizję pracy własnej, połączonego z certyfikacją i uzyskaniem rekomendacji IPZ PTP.
Opieka merytoryczna – Dorota Brewińska.

Terminy zajęć VII edycji SPPdP
I sesja - 27-29.03, II sesja – 24-26.04
III sesja – 29-31.05, IV sesja – 19-21.06
V sesja – 25-27.09, VI sesja – 23-25.10
VII sesja – 6-8.11, VIII sesja – 4-6.12

Więcej...

Ogłoszenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii

Na stronie Krajowego Biura pojawiło się ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii dofinansowania kosztów stażu i superwizji klinicznej realizowanych w 2020 r. i kontynuowanych w 2021 r. w ramach modułu II programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków.

Osoby, które zechcą ubiegać się o dofinansowanie, proszone są o wypełnienie wniosku i wraz z zaświadczeniami z pracy (formularze dostępne są na stronie KBPN oraz na stronie II Modułu Narko 2019) dostarczenie na następną sesję szkolenia Narko 21 lutego 2020 r.

Wnioski o przyznanie statusu osoby uczestniczącej w programie szkoleniowym, obecnie jedynie obowiązujące, jakie mogą złożyć uczestnicy szkoleń do Krajowego Biura dostępne są w zakładce materiały II Moduł 2019 lub na stronie Krajowego Biura. Wnioski w starej wersji od teraz nie będą przyjmowane. Do wniosku należy dołączyć klauzulę RODO.

Więcej...

Poradnia Telefoniczna dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym

116123

Zapraszamy do współpracy z Kryzysowym Telefonem 116123, czyli Poradnią Telefoniczną dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym prowadzoną przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (www.116123.edu.pl).

Więcej na stronie Poradni

Telefon zaufania 801 889 880

Przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP działa pierwszy w Polsce telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych, tj. uzależnienia od hazardu, internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia.

801886880

 

Więcej...

Poradnik prawny
dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
i świadków tych czynów

Zespół Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w związku z realizacją zadania publicznego pn.: „Prowadzenie punktu/punktów nieodpłatnej pomocy prawnej” na terenie m. st. Warszawy, przygotował Poradnik prawny dla osób doświadczających przemocy i świadków tych czynów.
Żywimy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie stanowiła dla osób pokrzywdzonych przemocą domową oraz świadków tych czynów kompendium wiedzy w zakresie ich praw, obowiązków, i tym samym zwiększy skuteczność pomagania im.

Pogotowie Niebieska Linia
Czasopismo Niebieska Linia

nl okladka5 88 2013

Jedyne w Polsce czasopismo poświęcone przemocy interpersonalnej

Bieżący numer już w sprzedaży

Więcej...

logo-z-napisem-białe