Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Struktura organizacyjna Instytutu

 

 

INSTYTUTEM PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP KIERUJE ZARZĄD W SKŁADZIE

JERZY MELLIBRUDA

Dyrektor  Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, dyrektor Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS, kierownik Katedry Psychologii Przemocy, Uzależnień i Sytuacji Kryzysowych SWPS, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii.

WANDA TRABERT

Zastępca dyrektora  Instytutu Psychologii Zdrowia, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor psychoterapii, kieruje Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej, superwizor i nauczyciel psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS.

RENATA DURDA

Kieruje Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia. Certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka naczelna dwumiesięcznika "Niebieska Linia", ekspertka w Radzie do Spraw Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, członkini Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej oraz doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka.

ZOFIA SOBOLEWSKA - MELLIBRUDA

Certyfikowana psychoterapeutka i superwizor psychoterapii, wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, kieruje NZOZ Ośrodkiem Psychoterapii OGRÓD oraz Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia, superwizor i nauczyciel psychoterapii w Profesjonalnej Szkole
Psychoterapii SWPS.

BEATA CHMIELEWSKA

Ukończyła Wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra psychologii klinicznej. Pracowała z osobami uzależnionymi (Polskie Towarzystwo Psychologiczne – zespół badawczy J. Mellibrudy w ramach programu leczenia osób uzależnionych od alkoholu „Ludzie pomagają ludziom”; Petra - ośrodek leczenia osób uzależnionych – psycholog), z młodzieżą (Szkolny Ośrodek Psychoterapii – wychowawca klasy licealnej i psycholog), dziećmi (Społeczna Szkoła Podstawowa STO – dyrektor szkoły) i rodzinami. Przez wiele lat była wiceprezesem w firmach informatycznych Matrix i Horizon odpowiedzialnym za marketing, HR, Nowe Media i Technologie – tworzenie społeczności internetowych oraz rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. Od 2008 roku jest terapeutą i prowadzi Gabinet Pomocy Psychologicznej „Puenta”.
Jest mężatką, ma dwóch synów Bartka (27 lat) i Franka (12 lat).

logo-z-napisem-białe