Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej II stopień

STUDIUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ II stopień

Cel szkolenia: Zwiększanie wiedzy i rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych do udzielania pomocy psychologicznej osobom z trudnościami życiowymi i osobistymi kryzysami.

Wymagania dla kandydatów:

  1. Ukończone studia wyższe (psychologia, pedagogika, socjologia, kierunki medyczne, filozofia i inne pokrewne) oraz wykształcenie średnie po rozpatrzeniu indywidualnie przez koordynatora Studium.
  2. Ukończenie I stopnia Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub inne podobne szkolenie (zakres, tematyka, ilość godzin) oraz aktualny kontakt z klientami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Ukończenie I i II stopnia Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej oraz pozytywne zaliczenie superwizji pracy z klientem jest podstawą do wydania certyfikatu specjalisty poradnictwa psychologicznego.

Program (sesje 3-dniowe – piątek od 15.00 do niedziela ok. 16.00)

Sesja I (25h)
Piątek – superwizja grupowa.
Sobota – Praca z trudnym klientem.
Warsztat ten ma na celu lepszego rozumienia klientów niezmotywowanych do pracy nad zmianą oraz doświadczanie radzenia sobie z oporem.
Niedziela - c.d. warsztatu.

Sesja II (25h)
Piątek - superwizja grupowa.
Sobota – Elementy pracy z rodziną – interwencja w przypadku osoby nadmiernie pijącej lub uzależnionej. Warsztat ma na celu poznawanie koncepcji pracy z rodziną, w której jeden z członków rodziny pije lub używa innych środków zmieniających nastrój oraz doskonalenie pracy z rodziną w tym kontekście.
Niedziela – c.d. warsztatu.

Sesja III (25h)
Piątek - superwizja grupowa.
Sobota – Specyfika pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami – podejmowanie działań interwencyjnych w domu i w szkole.
Warsztat ten ma na celu poznanie koncepcji pomocy psychologicznej dzieciom, młodzieży i rodzicom dziecka, w tym dziecka krzywdzonego.
Niedziela – c.d. warsztatu.

Sesja IV (25h)
Piątek - superwizja grupowa.
Sobota – Pomoc psychologiczna w traumie.
Warsztat ma na celu pogłębienie wiedzy z zakresu psychotraumatologii oraz udzielania pomocy w sytuacji przeżycia traumy – praca z PTSD.
Niedziela – c.d. warsztatu.

Sesja V (25h)
Piątek - superwizja grupowa.
Sobota – Pomoc psychologiczna w traumie.
Warsztat ma na celu pogłębienie wiedzy i pomocy osobom, które są lub były w sytuacji doświadczenia traumatycznego zdarzenia np. przemoc, mobing, stalking, sekty itp.
Niedziela – c.d. warsztatu.

Sesja VI (25h)
Piątek - superwizja grupowa.
Sobota - Praca psychologiczna z żałobą.
Warsztat ma na celu poznanie strategii interwencji w przypadku doświadczania różnych strat (śmierć współmałżonka, dziecka, żałoba ludzi w starszym wieku, utrata pracy).
Niedziela - c.d. warsztatu.

Razem: 150 godz. dydaktycznych ( w tym 30 godzin superwizji 12 godz. wykładów, 78 godz. warsztatów i 30 godz. seminaryjnych).

TERMINY ZJAZDÓW – II STOPIEŃ:
I zjazd - 16-18.09.2016
II zjazd - 14-16.10.2016
III zjazd - 28-30.10.2016
IV zjazd - 11-13.11.2016
V zjazd - 16-18.12.2016
VI zjazd - 10-12.02.2017

Opieka merytoryczna prof. Jerzy Mellibruda.

Koszt zajęć dydaktycznych i materiałów szkoleniowych – 3 300 zł.

Ilość miejsc jest ograniczona!

Miejsce szkolenia: Ośrodek Fundacji ETOH, Warszawa, ul. Mszczonowska 6, koszty zakwaterowania i wyżywienia określa Fundacja "Etoh" (http://www.etoh.edu.pl/, +22 836 80 81).

Formularz zgłoszeniowy

logo-z-napisem-białe