Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej II stopień

Anna Gromińska

anna grominskaPsychoterapeuta (certyfikat psychoterapeuty integracyjnego), trener treningu interpersonalnego i warsztatów umiejętności psychospołecznych (rekomendacje trenerskie II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), certyfikowana terapeutka par, socjoterapeuta.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń umiejętności psychospołecznych oraz terapii indywidualnej, par i grupowej. Prowadzi szkolenia dla profesjonalistów i osób przygotowujących się do udzielania pomocy psychologicznej. Pracuje w Centrum Szkoleń i Psychoterapii Jestem w Toruniu.

Lubi odkrywać świat, uwielbia podróże i aktywność fizyczną.

Aneta Ignatowicz

aneta ignatowiczMoją pasją jest człowiek, stąd potrzeba kształcenia w zakresie psychologii i psychoterapii i... praca – profesjonalne pomaganie. Posiadam specjalizację sądowo- kliniczną człowieka dorosłego i kliniczno-wychowawczą dzieci i młodzieży. Ukończyłam Profesjonalną Szkołę Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W mojej praktyce terapeutycznej najważniejsze miejsce zajmuje drugi człowiek, spotkanie z nim, prawdziwe, pełne ciepła i szacunku. Swoją pracę poddaję pod stałą superwizję najlepszych. Obecnie najwięcej pracuję z dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi, w kryzysach i po traumatycznych doświadczeniach. Prowadzę też szkolenia z zakresu psychologii i psychoterapii.

Bożena Słomińska

bozena slominska

Psychoterapeuta z certyfikatami: Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Intagracyjnej i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Trener rozwoju osobistego z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego do prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych i treningów interpersonalnych.

Przygotowanie zawodowe:

 

  • studia magisterskie z pedagogiki z indywidualnym programem kształcenia w zakresie psychologii i psychoterapii - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  • dwuletnie szkolenie warsztatowo-superwizyjne z zakresu terapeutycznej pracy z rodziną z uwzględnieniem podstaw systemowej terapii rodzin – Ośrodek Szkoleniowo- Terapeutyczny przy Towarzystwie „Powrót z U” w Warszawie
  • dwuletnie Podyplomowe Studium Socjoterapii – Uniwersytet Warszawski
  • dwuletnia Szkoła Trenerów SIEĆ-Warszawa
  • czteroletnie podyplomowe studia w zakresie psychoterapii – Profesjonalna Szkoła Psychoterapii w ramach współpracy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej i Instytutu Psychologii Zdrowia

 

Doświadczenie:

 

  • ponad 20 lat pracy jako terapeuta i pedagog w różnych placówkach oświatowych i służby zdrowia;
  • od 2006 r. współpraca z Instytutem Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w zakresie prowadzenia treningów i warsztatów w Studium Pomocy Psychologicznej oraz w Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej;
  • praca z grupami: treningi interpersonalne, psychoterapia grupowa, warsztaty pracy terapeutycznej, warsztaty pracy wychowawczej dla nauczycieli i rodziców, warsztaty kontaktu z pacjentem dla lekarzy;
  • szkolenia dla lekarzy, nauczycieli, pracowników socjalnych i osób duchownych dotyczące psychologicznych aspektów pomagania;
  • od 2006 roku prowadzenie zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu z zakresu zagadnień psychospołecznych

 

Prywatnie mężatka i matka trójki dorosłych dzieci. W wolnych chwilach podróżuje, wędruje, zwiedza. Lubi jazz, uprawia rekreacyjne bieganie.

Iwona Szmalenberg

iwona szmalenbergJestem psychologiem, psychoterapeutą nurtu psychoterapii psychoanalitycznej, certyfikowanym specjalistą w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia, rekomendowanym trenerem 2-go stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Szkoliłam się również w psychoterapii systemowej rodzin oraz w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Pracuję zawodowo od prawie 20 lat, w ciągu tego czasu pracowałam przez wiele lat w sektorze publicznym, poradniach terapii uzależnień w Gdyni i Wejherowie, do teraz współprowadzę program z ramienia gdyńskiego MOPS dla osób z „podwójną diagnozą”. Z IPZ w Warszawie współpracuję od 2005r. Prowadziłam treningi i warsztaty na SPP oraz na SPPiK. Prowadzę też wiele szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej dla osób pracujących z ludźmi, w tym lekarzy, nauczycieli, pracowników MOPS, a ostatnio wychowawców Zakładów Karnych.

end faq


Opieka merytoryczna: prof. Jerzy Mellibruda

logo-z-napisem-białe