Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Informacja dotycząca zajęć online dla studentów PSP

1. Wszystkie roczniki: superwizja – dokładne terminy przesyłają superwizorzy.
2. I rok: 22.05.20 – warsztat „Praca ze złością”.
Dorota Brewińska będzie się kontaktowała z uczestnikami i poda godziny.
3. II rok: 6.06.20, godz. 15-19 - „Osobowość unikowa” - warsztat, Jolanta Hojda.
4. Czekamy na uruchomienie serwera do filmów uczestników dla III i IV roku.

Informujemy wszystkich studentów I, II i III roku PSP,
że wszystkie prace zaliczeniowe można przesyłać na adres d.pastola@ipz.edu.pl.
Ważne, aby były napisane w formacie MS Word.

Prowadzący zajęcia

j mellibruda Jerzy Mellibruda
z sobolewska Zofia Sobolewska-Mellibruda
wanda trabert Wanda Trabert
jacek skrobot Jacek Skrobot
anna dodziuk Anna Dodziuk
magdalena skibinska Magdalena Skibińska
jolanta hojda Jolanta Hojda
jolanta siechowicz Jolanta Siechowicz
wladyslaw sterna Władysław Sterna
Ewa Kobylińska
Dorota Reguła
anna cylwik Anna Cylwik
honorata skretowska Honorata Skrętowska

 

logo-z-napisem-białe