Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Informacja dotycząca zajęć online dla studentów PSP

1. Wszystkie roczniki: superwizja – dokładne terminy przesyłają superwizorzy.
2. I rok: 22.05.20 – warsztat „Praca ze złością”.
Dorota Brewińska będzie się kontaktowała z uczestnikami i poda godziny.
3. II rok: 6.06.20, godz. 15-19 - „Osobowość unikowa” - warsztat, Jolanta Hojda.
4. Czekamy na uruchomienie serwera do filmów uczestników dla III i IV roku.

Informujemy wszystkich studentów I, II i III roku PSP,
że wszystkie prace zaliczeniowe można przesyłać na adres d.pastola@ipz.edu.pl.
Ważne, aby były napisane w formacie MS Word.

Jerzy Mellibruda

prof. Jerzy Mellibruda

j mellibrudaCertyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; certyfikowany Superwizor Treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Superwizor Psychoterapii Uzależnień PARPA , specjalista psychologii klinicznej II st., dyrektor Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS, kierownik Katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS, dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia.

Najważniejsze obszary zainteresowań:

Prowadzenie indywidualnej i grupowej psychoterapii, szkolenie psychoterapeutów, poszukiwani integracji teorii i metod psychoterapii, badanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, analiza doświadczeń traumatycznych i destrukcyjnych relacji w rodzinie, analiza krzywdy osobistej i wybaczania,  teoria prowadzenie treningu psychologicznego, psychologia zdrowia, uzależnienia.

Publikacje książkowe:   

  • POSZUKIWANIE SIEBIE
  • JA TY MY
  • PUŁAPKA NIEWYBACZONEJ KRZYWDY
  • PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA UZALEŻNIENIA
  • TEORIA i PRAKTYKA TERAPII GESTALT
  • SIEDEM ŚCIEŻEK INTEGRACJI PSYCHOTERAPII - ślady dziecięcych traum i toksycznych relacji jako wyzwanie

 

logo-z-napisem-białe