Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia
 1. Opłaty za szkolenie podyplomowe wnoszone przez studentów są bezzwrotne (tzn. Szkoła nie zwraca części pieniędzy w przypadku zrezygnowania przez studenta z uczestnictwa w całości lub w części zaplanowanych sesji).
 2. Osoby korzystające z rozłożenia opłaty na raty są zobowiązane do uregulowania całej należności w ustalonych terminach
 3. W ramach opłaty wniesione przez studenta Szkoła zobowiązuje się do realizacji zajęć dydaktycznych w trakcie kolejnych sesji wg załączonego harmonogramu, przeprowadzenia w trybie zwyczajnym sprawdzianów wiedzy i oceny prac domowych oraz do przekazania zbioru materiałów pomocniczych.
 4. Opłata za studia nie obejmuje kosztów ewentualnej indywidualnej psychoterapii studentów i staży klinicznych
 5. Staże kliniczne dla wybranych osób odbywane w oparciu o indywidualne uzgodnienia w ośrodku terapeutycznym Instytutu Psychologii Zdrowia –
 6. Wysokość opłat za zajęcia w roku 2016/2017 - I rok 8000 zł, II i III rok – 6900 zł, IV rok – 4600 zł. Ewentualny wzrost opłat w okresie kolejnych 3 lat nie przekroczy 10%.
 7. Wysokość opłat za zajęcia wynosi:
  • dla rocznika S (2020): za I rok - 9000 zł, za II rok - 7500 zł,
   za III rok – 7800 zł, za IV rok – 5200 zł,
  • dla rocznika R (2019): za I rok - 8000 zł, za II i III rok – 7200 zł,
   za IV rok – 4800 zł,
  • dla rocznika P (2018): za I rok - 8000 zł, za II i III rok – 7200 zł,
   za IV rok – 4800 zł,
  • dla rocznika O (2017): za I rok - 8000 zł, za II i III rok – 6900 zł,
   za IV rok – 4800 zł,
  • dla rocznika N (2016): za ostatni rok - 4800 zł.

logo-z-napisem-białe