Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Informacja dotycząca zajęć online dla studentów PSP

1. Wszystkie roczniki: superwizja – dokładne terminy przesyłają superwizorzy.
2. I rok: 22.05.20 – warsztat „Praca ze złością”.
Dorota Brewińska będzie się kontaktowała z uczestnikami i poda godziny.
3. II rok: 6.06.20, godz. 15-19 - „Osobowość unikowa” - warsztat, Jolanta Hojda.
4. Czekamy na uruchomienie serwera do filmów uczestników dla III i IV roku.

Informujemy wszystkich studentów I, II i III roku PSP,
że wszystkie prace zaliczeniowe można przesyłać na adres d.pastola@ipz.edu.pl.
Ważne, aby były napisane w formacie MS Word.

Strona jest w trakcie przygotowywania

 

logo-z-napisem-białe