Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Nr 3/68/2010

 

2010 3

Artykuł wstępny
 
POŻEGNANIE
 
Izabela Jaruga-Nowacka Ostatnie wystąpienie w Sejmie
   
ŚMIERĆ I ŻAŁOBA
   
Sylwia Kluczyńska Gdy tracimy bliskich...
Hanna Czuchnowska Posłaniec śmierci czyli powiadamianie o śmierci nagłej
Anna Dodziuk Osoby w żałobie
Beata Legutko Postawy wobec śmierci i lęk fanatyczny
Anna Dodziuk Żałoba wokół nas Wzorce i stereotypy społeczne
John Briere, Catherine Scott Terapia traum związanych z przemocą Interwencje poznawcze
   
PRAWO
   
Jakub Śpiewak Wykorzystanie seksualne dziecka w kodeksie karnym
Wojciech Juszkiewicz Kompensata transgraniczna - finansowa pomoc dla pokrzywdzonych
Maria Stożek GPS a zapobieganie przemocy domowej
Kazimierz Walijewski Przemoc znaczy przemoc
Magdalena Goetz Wizerunek kobiet w reklamie i mediach
   
NASZE LEKTURY

 

 

logo-z-napisem-białe