Portal psychologiczny: Instytut Psychologii Zdrowia

Zespół

mgr Zofia Sobolewska-Mellibruda
dyrektor IPZ, kierownik PSP

z sobolewskaCertyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej, specjalista psychologii klinicznej, certyfikowany Trener i Superwizor Treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Superwizor Psychoterapii Uzależnień PARPA. Prowadzi szkolenia i superwizje dla psychoterapeutów. Pracuje w podejściu integracyjnym.

mgr Agata Janasz – Osowska

agata_janaszPsycholog, certyfikowany psychoterapeuta, absolwentka studiów podyplomowych w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień – w trakcie procesu certyfikacji specjalisty psychoterapii uzależnień. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową, rozwojem osobistym, poradnictwem psychologicznym. Pracuje w nurcie integracyjnym z osobami uzależnionymi od alkoholu oraz ich rodzinami, w tym z DDA, pod stałą superwizją kliniczną certyfikowanych superwizorów PTP.

Prywatnie matka dwójki dorosłych dzieci. Pasjonuje się wpływem zapachów na psychikę człowieka. Lubi gotować i łamać kulinarne granice. 

mgr Anna Cylwik

anna cylwikPosiada dyplom psychologa klinicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest certyfikowanym psychoterapeutą oraz stałym współpracownikiem Ośrodka Psychoterapii i Promocji Zdrowia "Ogród", gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową,  Prowadzi także szkolenia w ramach Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej Niebieskiej Akademii Warszawskiej.

Ukończyła 4 letnie studia  podyplomowe z psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ i SWPS. 
Odbyła szkolenia z zakresu Psychoanalizy, Psychologii Zorientowanej na Proces oraz Neurolingwistycznego Programowania (uzyskała dyplom Praktyka NLP). 

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie  doradztwa psychologicznego w biznesie. Jej hobby to podróże, a w szczególności: polskie Tatry i egzotyczne kraje.

mgr Dorota Brewińska

2Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor w podejściu integracyjnym. Prowadzi warsztaty i superwizje w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii. Koordynuje merytorycznie Studium Pomocy Psychologicznej dla Par, gdzie jest główną prowadzącą II Poziomu. Uczestniczy w Konferencjach organizowanych przez IPZ i ETOH – prowadząc wykłady i warsztaty.

Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii Zdrowia PTP. Opiekun i koordynator Centrum Szkoleń i Psychoedukacji IPZ. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej oraz członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiej Federacji Psychoterapii.

Prowadzi terapię w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia IPZ „Ogród”, gdzie jest też kierownikiem Poradni dla Par. Zajmuje się pracą z dorosłymi osobami cierpiącymi na zburzenia nastroju, zaburzenia lękowe oraz osobowościowe. Ważne miejsce w jej pracy zajmują osoby z grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików.

mgr Ewa Drozdowicz

ewa drozdowiczDyplomowana psychoterapeutka - ukończyła studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i IPZ rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej - m.in. w treningu intrapsychicznym dla terapeutów w Instytucie Psychologii Zdrowia. Odbyła staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii "Ogród" IPZ. 

Pracuje w podejściu integracyjnym pod stałą superwizją kliniczną certyfikowanych superwizorów PTP. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Także w języku angielskim.

mgr Honorata Skrętowska

honorata_skretowskaAbsolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS, certyfikowany psychoterapeuta. Staż kliniczny odbyła w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” Instytutu Psychologii Zdrowia. 
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Pracuje w podejściu integracyjnym. W pracy zawodowej stale korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP.
Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię problemów osobistych, zaburzeń osobowości. Szczególne miejsce w jej pracy zajmuje psychoterapia Dorosłych Dzieci Alkoholików i dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych oraz terapia osób po stresie urazowym (PTSD).
Zajmuje się także poradnictwem psychologicznym, wspomaganiem rozwoju osobistego, prowadzi szkolenia z zakresu szeroko rozumianej problematyki psychologicznej dla młodzieży i dorosłych.
Jej największą pasją jest turystyka górska.

mgr Joanna Frątczak

joanna fratczak

 • certyfikowany psychoterapeuta
 • ukończyła czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS z zakresu psychoterapii integracyjnej
 • ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacji psychologia kliniczna
 • odbyła staże w terapeutycznych ośrodkach: w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Szpitalu Leczenia Nerwic i Depresji, w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, warsztaty, szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej oraz psychoedukację rodziców związaną z kłopotami wychowawczymi
 • urodzona w 1963 r., ma jednego syna, jeździ na rowerze, gra w szachy, w wolnych chwilach czyta książki

 

mgr Jolanta Hojda

jolanta_hojdaAbsolwentka Wydziału Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, specjalizacja: interwencje psychoterapeutyczne w praktyce i psychologiczne oddziaływania grupowe.
Odbyła staż zawodowy w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, staż w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Studium Pomocy Psychologicznej), staż kliniczny w ośrodku Psychoterapii „Ogród”, a także szkolenie treningowe dla terapeutów pracujących z DDA oraz trening intrapsychiczny dla terapeutów pracujących z DDA w Instytucie Psychologii Zdrowia.

4 letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i IPZ rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej. 
Ukończyła szkolenia w zakresie terapiii poznawczo – behawioralnej w zaburzeniach lękowych, somatyzacyjnych i borderline (Centrum CBT) oraz szkolenie w Terapii Tańcem w zaburzeniach psychosomatycznych (Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii.)
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. 
Jest stałym współpracownikiem Ośrodka Psychoterapii „Ogród”, gdzie prowadzi terapię indywidualną i grupową. Pracuje m.in. z DDA (Dorosłymi Dziećmi Alkoholików) i z DDD (Dorosłymi Dziećmi z rodzin Dysfunkcyjnych). Zajmuje się terapią problemów osobistych (m.in. nerwice, lęk, depresja, trudności w relacjach), terapią zaburzeń osobowości, poradnictwem psychologicznym, wspomaganiem rozwoju osobistego.

W pracy zawodowej stale korzysta z superwizji klinicznej certyfikowanych superwizorów PTP. 
w swojej prywatnej praktyce poza psychoterapią indywidualną tworzy i prowadzi warsztaty i treningi z zakresu asertywności, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem i rozwoju osobistego. Współtworzy i prowadzi także szkolenia w ramach Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej Niebieskiej Akademii Warszawskiej. Prowadzi zajęcia ze studentami w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Prywatnie pasjonuję się muzyką i kulturą brazylijską. w wolnych chwilach czyta, podróżuje, tańczy sambę brazylijską, lubi aktywność fizyczną, kontakt z naturą i kocha zwierzęta.
Wciąż poszukuje swojej filozofii życiowej. Inspiruje się tym, co jej najbliższe, czyli wiarą w to, że człowiek jest z natury dobry, wartościowy i zdolny do samorealizacji utrudnionej czasem przez ogrom cierpienia, jakiego doświadcza.

mgr Jolanta Siechowicz

jolanta siechowiczPsycholog i certyfikowany psychoterapeuta. 

Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dalsze kształcenie w zakresie psychologii i psychoterapii odbywała w Katholieke Universiteit Leuven w Belgii, Richmond upon Thames College oraz CityLit w Londynie. Dyplom psychoterapeuty uzyskała kończąc czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii SWPS i Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Odbyła staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia IPZ "Ogród" prowadząc sesje psychoterapii indywidualnej i współprowadząc terapię grupową. Obecnie jest stałym współpracownikiem "Ogrodu". Wcześniej prowadziła psychoterapię osób dorosłych w Zespole Medycznych Szkół Policealnych, gdzie pracowała również jako nauczyciel przedmiotów psychologicznych.

Jako psychoterapeuta pracuje w podejściu integracyjnym pod stałą superwizją kliniczną certyfikowanych superwizorów PTP. Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych z problemami osobistymi, zaburzeniami lękowymi, nastroju, osobowości, poradnictwem psychologicznym oraz wspomaganiem rozwoju osobistego. Szczególne miejsce w jej praktyce zawodowej zajmuje praca z osobami z grupy DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych) oraz terapia par. w obrębie tych obszarów z pasją prowadzi szkolenia i warsztaty.

Jest mamą uroczej Natalki. Po pracy lubi eksperymentować w kuchni, podróżować i towarzyszyć dzieciom w odkrywaniu świata.

mgr Magdalena Skibińska

magdalena skibinskaPsycholog, certyfikowany psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła 4-letnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ-SWPS. Odbyła staże w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” Instytutu Psychologii Zdrowia. Uczestniczyła w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej.

Dyplomowany psychoterapeuta pracujący w podejściu integracyjnym. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych, psychoterapią problemów osobistych i zaburzeń,  poradnictwem psychologicznym, wspomaganiem rozwoju osobistego. Szczególne miejsce w jej pracy zajmuje psychoterapia dorosłych dzieci alkoholików i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.  Pracuje pod stałą superwizją kliniczną certyfikowanych superwizorów PTP. Współtworzy i prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu psychologii, poradnictwa i interwencji kryzysowej.

Od kilku lat współpracuje ze Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie prowadząc zajęcia dla studentów.

Jej pasją są podróże, dobre kino, kocha muzykę. 

mgr Maria Natorska

maria natorska
 •  jest certyfikowanym psychoretapeutą
 • ukończyła 4-letnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii IPZ SWPS  
 • ukończyła studia psychologiczne ze specjalizacją kliniczną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • odbyła staż zawodowy w Oddziale Dziennym i Całodobowym Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz staż kliniczny w Ośrodku Psychoterapii „Ogród” Instytutu Psychologii Zdrowia
 • odbyła szkolenie treningowe dla terapeutów pracujących z DDA w Instytucie Psychologii Zdrowia
 • współpracuje z Ośrodkiem Psychoterapii Ogród IPZ, gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną DDA (Dorosłych Dzieci Alkoholików) a także osób cierpiących z powodu lęków, zaburzeń nerwicowych, depresji, zaburzeń osobowości oraz mających trudności w relacjach z innymi
 • pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego w Radzyminie oraz w tamtejszym Ośrodku Opiekuńczo–Rehabilitacyjnym Duomed
 • swoją pracę z pacjentami systematycznie superwizuje u certyfikowanych superwizorów PTP  

Jest matką dwóch synów, pasjonuje się wokalną muzyką kameralną.

prof. Jerzy Mellibruda

j mellibrudaCertyfikowany Psychoterapeuta i Superwizor Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego; certyfikowany Superwizor Treningów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Superwizor Psychoterapii Uzależnień PARPA , specjalista psychologii klinicznej II st., dyrektor Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii SWPS, kierownik Katedry Psychologii Uzależnień, Przemocy i Sytuacji Kryzysowych SWPS, dyrektor Instytutu Psychologii Zdrowia.

Najważniejsze obszary zainteresowań:

Prowadzenie indywidualnej i grupowej psychoterapii, szkolenie psychoterapeutów, poszukiwani integracji teorii i metod psychoterapii, badanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, analiza doświadczeń traumatycznych i destrukcyjnych relacji w rodzinie, analiza krzywdy osobistej i wybaczania,  teoria prowadzenie treningu psychologicznego, psychologia zdrowia, uzależnienia.

Publikacje książkowe:   

 • POSZUKIWANIE SIEBIE
 • JA TY MY
 • PUŁAPKA NIEWYBACZONEJ KRZYWDY
 • PSYCHOTERAPIA INTEGRACYJNA UZALEŻNIENIA
 • TEORIA i PRAKTYKA TERAPII GESTALT
 • SIEDEM ŚCIEŻEK INTEGRACJI PSYCHOTERAPII - ślady dziecięcych traum i toksycznych relacji jako wyzwanie

end faq

logo-z-napisem-białe